Wilhelm Hagwall

Wilhelm Arthur Yngve Hagwall föddes i Västervik den 20 september 1904. Hans mamma Märtha Matilda gick bort i TBC innan han fyllt 3 år. Det blev pappa Arthur som tog hand om både Wille och hans lillasyster Märtha. Arthur var militär så barnen växte upp på flera orter, Västervik, Skärv, Skövde och Hudiksvall. Både Wille och hans syster var ofta hos sin moster Amelie eller faster Dika.

Efter några år gifte Arthur om sig med Helma Falkengren. Wille och Märtha fick två halvsyskon, Hervor (1912) och Ragnar (1914). Men äktenskapet blev kort och varade bara mellan 1911-1914.

Sjöman och officer

Sommaren 1921, när Wilhelm var 16 år, fick han följa med på segelfartyget Abraham Rydberg. Det var ett skolskepp för 15-20 åringar där man fick utbildning i sjömanskap. För Wille blev det en resa som skulle påverka hela hans vuxna liv.

Han tog studenten den 1 juni 1922. Strax därefter började han utbilda sig till officer i flottan och blev fänrik 1927. Efter det tjänstgjorde han i flera befattningar inom ubåtsvapnet, bland annat som fartygschef, divisionschef och flottiljchef.

Inga och familjen

1923 träffar han Inga Borgstedt för första gången på en tillställning som hennes mamma anordnade. Inga var född den 13 oktober 1909 och var då bara 14 år men hon tyckte Wilhelm var väldigt stilig i sin uniform. Hennes pappa var arkitekten Martin Borgstedt (1860-1915) och hennes mamma hette Ester men kallades för ”Essan” (1870-1854). Sex år senare gifte sig Inga och Wille den första januari 1929.

De fick tre barn Gun (1930-1971), Clas (1933-2023), och Maj (1936). Kort efter att Gun föddes flyttade de till Karlskrona men stannade bara några år. När Clas föddes var de tillbaka i Stockholm och familjen bodde i en lägenhet på Tranebergsvägen. Wilhelm gick under den här tiden en högre teknisk utbildning och 1944 blev han chef på Örlogsvarvet i Karlskrona. Det var dags att flytta igen.

En bra tid i Karlskrona

Familjen flyttade till ett stort hus på Chapmangatan 1A på Björkholmen. Barnen gick i skola på Karlskrona läroverk. Genom örlogsvarvet hade Wilhelm tillgång till en segelbåt och familjen var ofta ute och seglade i skärgården.

Det var en bra tid. Inga, som var en duktig konstnär, gjorde några av sina bästa tavlor under tiden i Karlskrona. Gun tog studenten och Wilhelm blev kommendörkapten av första graden 1948. Familjen bodde kvar till 1950. Då var det dags att flytta tillbaka till Stockholm. Wilhelm hade fått jobb som chef för vapenavdelningen på Skeppsholmen.

De flyttade in i en lägenhet på Östrandsvägen 62 i Stureby strax söder om Stockholm. Inga gick en Husmorsutbildning för att bli ansvarig för de husliga delarna i ett hotell. Hon fick jobb på Hotell Reisen i Gamla stan och trivdes bra men blev sjuk och fick avbryta sin karriär.

Pension

Wilhelm gick i pension 1959 bara 55 år gammal men fortsatte arbeta under ytterligare tolv år, bland annat som matematik- och fysiklärare vid Ahlströmska skolan i Stockholm.

I början av sextiotalet byggde de ett sommarställe ute på Häverö i Stockholm. De var väldigt förtjusta i sin stuga och var där alla somrar under 20 år. Stugan såldes i början av 1980-talet.

Wilhelm gick bort den 16 juni 1984. Inga levde ytterligare tio år och gick bort 29 november 1994.

Wilhelm Hagwall – Nekrolog i Svenska Dagbladet

Wilhelm Hagwall

Kommendörkapten Wilhelm Hagwall, Täby, 79 år, föddes i Västervik. Han utbildade sig till officer, blev fänrik 1927 och tjänstgjorde från 1927 under en lång serie sjökommenderingar i många befattningar inom ubåtsvapnet, från fartygschef och divisionschef till flottiljchef. Andra sjökommenderingar var i sjömätningstjänst, som skyddsofficer på Drottning Viktoria och som chef för Karlskronaavdelningen.

Efter högre teknisk utbildning följde mellan sjökommenderingarna olika chefsbefattningar vid örlogsvarven och i marinförvaltningen. 1948 utnämndes han till kommendörkapten av första graden och blev samma år ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet. Efter sin pensionering var han bland annat i tolv år lärare i matematik och fysik vid Ahlströmska skolan i Stockholm, verksam inom Svenska Turistrafikförbundet och som taxeringsnämndsordförande. Närmaste anhöriga är makan Inga, född Borgstedt, barnen Clas och Maj, samt barnbarn.

Intresse för släktforskning

Intresse för släktforskning

Wille var mycket intresserad av att forska i släktens historia. Både Hagwalls familj och familjen Allvin på mamma Märthas sida. Det började tidigt och fortsatte hela livet.

Hans pappa Arthur skrev i ett brev till sin bror Emil följande korta rader den 5 april 1941: “Hörde av Wille att Hagwards gård sålts av den siste Hagwall på gården.”

Några dagar senare, den 10 april, skriver Arthur i ett nytt brev till Emil: “Wille cyclar omkring lite på Gottland för att forska litet i släkten.”

Mer om Gun

Gun Hagwall

Gunvor Margareta Hagwall föddes i Stockholm den 10 juni 1930. Hon växte upp i Karlskrona där hon också tog studentexamen.

Efter examen utbildade hon sig till småskolelärarinna i Stockholm och arbetade där mellan 1951-52. Hon flyttade några år till Göteborg mellan 1952-58 men återvände sen till Stockholm. Den 17 juni 1958 gifte hon sig med civilingenjören Per Erik Öberg (född 1924). Men äktenskapet höll bara några år och paret skiljdes den 16 april, 1964.

1961 utbildade hon sig till diplomerad montessorilärarinna i London och var under flera år ledamot av styrelsen för Svenska Montessoriföreningen. 1964-67 arbetade hon som skolkonsulent och 1968-69 som assistent vid Pedagogiskt Centrum i Stockholm.

Gun skrev också läroböcker för lågstadiet. Hon fortsatte vidareutbilda sig och efter universitetsstudier i pedagogik, psykologi och sociologi fick hon en filosofie kandidat 1967. Från 1969 arbetade hon som adjunkt i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm. Hon gick bort den 16 februari, 1971.

Wille berättar om sin barndom

Jag har kommit över två texter där Wilhelm själv beskriver sina minnen från barndomen. De båda texterna liknar varandra i vissa stycken men skiljer sig tillräckligt för att jag skall vilja återge båda även om det blir en del upprepning. Här kan du ta del av dem.

Mer om Martin och Ester Borgstedt

Här kan du läsa mer om Ingas föräldrar Martin och Ester Borgstedt.