Pehr Hagwall (1894-1936)
Pehr Hagwall (1868-1919)

Pehr Hagwall

Pehr Viktor föddes 1868 på Oxtorgsgatan 7 mitt i Stockholm. Han utbildade sig till agronom vid Alnarp och redan 1886 var han klar. Hösten 1889 köpte Pehr en gård i Skål, Alster, några kilometer öster om Karlstad.

Där träffade han Amalia Kristina Eriksson. Hon var född den 16 september 1869 i Åsen, Väse som ligger drygt 10 kilometer öster om Karlstad. Hennes pappa var hemmansägare och kyrkvärd och mamman var född i Boxerud. De gifte sig i Väse kyrka den 5 augusti 1892 och Amalia flyttade in hos Pehr.

Pehr och Amalia bodde i Skål fram till 1904. Under den tiden fick de sex barn i rask följd. Esther (1893), Vera (1894), Ragnhild (1895), Greta (1897), Eric (1902) och Henry (1904).

Familjen flyttar sen från gården in till Karlstad. Där hade de ett mejeri enligt Pehrs barnbarn Ingvar. Fram till 1910 bor de i Karlstad på adressen Östra Herrhagen 26. Här får de också dottern Märta 1905.

Därefter flyttade de till Värö i Halland där de arrenderade gården Källstorp 5. Pehrs syster Hilma bodde vid den här tiden i Varberg som ligger bara två mil söder om Värö. Här föds dottern Gun 1909.

Men redan efter två år i april 1912 flyttade familjen tillbaka till Värmland och bosatte sig då i Gräshöjden, Geijersdal, Brattfors. Här föds dottern Kerstin på sladden 1914.

Efter sju år som arrendator på Geijersdals herrgård fick Pehr ett nytt arrende av Hennickehammars gård och det var återigen dags för familjen att flytta.

En stor del av flytten gjorde Pehr själv med sin släde men torsdagen den 6 mars 1919 for han genom skogen utan att komma tillbaka. Ett mjölkbud hittade honom senare på kvällen liggandes orörlig vid vägen.

Filipstads Stads och Bergslags Tidning 8 mars 1919

“Arrendatorn å Geijersdals herrgård, agronomen P. Hagwall, vilken den 14 dennes skolat tillträda nytt arrende av Hennickehammar och därför nu sysslade med transport av flyttsaker till sistnämnda egendom, hittades av ett mjölkbud från Kahlhyttan vid niotiden i förrgår afton å landsvägen i närheten av torpet Munkåsen.

Han hade tydligen slungats ur åkdonet mot en telegrafstolpe, varvid huvudskålen krossats. Den förolyckade erhöll först vård av stadsläkaren d:r Nordlander varefter han transporterades till härvarande lasarett, där han igår på middagen avlidit utan att hava återfått sansen.

Huru vid olyckshändelsen tillgått, är och förblir nog ej fullt utrett. Sannolikast är att hans häst råkat i sken, varvid Hagwall i den där befintliga skarpa vägkröken slungats ur åkdonet och därvid erhållit sin dödliga skada. Hästen hade emellertid sprungit till Geijersdal med det tomma åkdonet.

Den så sorgligt avlidne var en sympatisk man vid 50-årsåldern och efterlämnar sörjande maka och barn varvid 3 åtnjuta undervisning i härvarande samskola.”


Jordfästningen var i Filipstads kyrka den 14 mars och förrättades av Pehrs bror Emil, kyrkoherde i Skedevi.

Familjen hade kvar arrendet en kort tid efter Pehrs död. Därefter flyttade Amalia med sju av barnen till Nyhyttan-Hennickehammar. Efter ett par år flyttade de vidare till Glashagen i Filipstad (1921). Amalia dog i Filipstad den 27 september 1937.

Mer om Esther, Vera, Ragnhild och Greta – fyra döttrar födda i Skål

Esther Maria

Esther Hagwall (1893-1985)
Esther Hagwall (1893-1985)

Pehrs och Amalias första barn Esther föddes den 25 maj 1893 i Skål, Alster. När hon var sjutton år började hon läsa till sjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter studierna flyttade hon tillbaka till föräldrahemmet i Geijersdal 1917. Där bodde hon fram till 1920 då hon flyttade till Arvika. Esther var distriktssköterska till yrket och blev väldigt gammal. Hon dog i Kristinehamn den 11 juli 1985 vid 92 års ålder.

Vera Ingeborg

Vera Hagwall (1894-1980)
Vera Hagwall (1894-1980)

Vera föddes den 6 juli 1894 och var parets andra barn. Som ung arbetade hon med att hushålla för de blivande bergsingenjörerna på Bergsskolan i Filipstad. Det var kanske så hon träffade sin blivande man ingenjören Sven Robert Fast. Sven var född den 29 september 1893 i Göteborg.

Det unga paret gifte sig den 5 juni 1922 och bosatte sig i Nykroppa några mil söder om Filipstad. Här fick de barnen Sven Gunnar (1922) och Elsa Marianne (1926). Det tredje barnet, sonen Per Olof (Olle), föddes 1929 och vid den tiden bodde familjen i Sandviken.

Sven dog ung den 18 februari 1936 i Sandviken. Vera bodde kvar i Sandviken ända till sin död den 21 september 1980.

Ragnhild Helena

Ragnhild Hagwall (1895-1925)
Ragnhild Hagwall (1895-1925)

Ragnhild föddes i Skål den 15 september 1895 och var den tredje dottern till Pehr och Amalia. Hon lämnade tidigt hemmet för att flytta till Karlstad och utbilda sig till gymnastikdirektör. Enligt kyrkoarkiven flyttade hon tillbaka hem till Geijersdal 1913. I familjen ansågs hon vara vacker som en prinsessa.

Hon bodde hemma i många år men den 4 augusti 1925 gifte hon sig med Vladimir Feodorowich Petroff, född 1895 i Ryssland. Han hade tidigare varit överste i tsarryska armén men eftersom tsarväldet hade fallit för revolutionen var överste Petroff troligen flykting.

Den 25 september 1925 dog Ragnhild i Paris bara en och en halv månad efter bröllopet. Här saknar vi information men det sägs att hon hastigt insjuknade. Kanske hade paret åkt dit på bröllopsresa eller för att besöka världsutställningen. Ragnhild är begravd i Filipstad.

Margit Gertrud (Greta)

Greta Hagwall (1897-1969)
Greta Hagwall (1897-1969)

Greta föddes i Skål, Alster, den 25 mars 1897. Hon gick först på Karlstads högre elementarläroverk för flickor och från 1910 läste hon i Sigtuna. Hon flyttade redan som fjortonåring till Sigtuna och bodde där hos sin morbror Erik och moster Victoria. Greta fortsatte studera och 1916 gick hon en termins- och bankkurs vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm.

Under hela 1918 arbetade hon på kassaavdelningen vid Folkhushållningskommissonens varuförmedlingsbyrå i Stockholm. Den första januari 1919 fick hon jobb på Upplands Enskilda banks avdelningskontor i Sigtuna där hon stannade till december 1930.

Vid midsommar 1930 gifte sig Greta i Mariakyrkan med lektor Sven E. Svensson, född 19 december 1896 i Klövsjö. Paret fick tre barn, Jan (1931), Kerstin (1933) och Brita (1934-1936).

Sven var först lektor vid Sigtunaskolan sen vid Karolinska läroverket i Örebro och slutligen på Hvitfeldtska läroverket i Göteborg. Greta och Sven flyttade 1960 från Göteborg till Uppsala. Sven dog i Uppsala den 12 mars 1962 och Greta den 10 augusti 1969. Greta är begravd i Sigtuna.

Mer om barnen Eric, Henry, Märtha, Gun och Kerstin

Pehr Eric Folke

Eric föddes den 28 oktober 1902 i Skål, Alster. Han tog realexamen i Filipstad 1919 samtidigt som sin bror Henry. Fem år senare, 1924, tog Eric sin ingenjörsexamen vid Bergsskolan i Filipstad.

Han emigrerade till U.S.A 1925 och arbetade där som ingenjör. Bland annat vid Swedish Crucible Steel Co i Detroit 1926-29. Det sista året som superintendent.

Erics faster Hilma hade hört nyheter om honom och gjorde följande kommentar i ett brev till sin bror Emil den 11 maj, 1928.

“Har jag talat om att Erik Hagwall i Amerika blivit opererad för var i näsroten och att doktorn tog 1,000 kr. Det var välan bra mycket.”

Enligt hörsägen skall Eric även ha arbetat som ambulansförare och varit pilot under andra världskriget. Efter ett dramatiskt liv dog Eric på sin 71 årsdag den 28 oktober 1973.

Pehr Owe Henry

Henry föddes den 19 juli 1904 i Skål, Alster. Han tog realexamen i Filipstad 1919 tillsammans med sin bror Eric. På bilden ser vi dem båda två. Vem som är vem är osäkert men troligen är det Henry till höger. Henry blev ingenjör vid Bergsskolan i Filipstad 1928.

1928-29 var han anställd som kemist vid Hallstahammars Bruks AB och därefter som ingenjör vid Bultfabriks AB i samma stad.

Henry gifte sig med Birgit (Bie) Hilda Maria Barr. Hon var född den 15 september 1913 i Stockholm och dotter till överingenjör Hjalmar Barr och Hilda Löf. Henry och Bie fick tre söner: Pehr (1940), Lennart (1942) och Thomas (1946).

Henry dog på julafton 1952 i Västerås. Bie levde många år till och dog den 27 juni 1989 i Varberg.

Märtha Ingrid Amalia

Märta föddes den 25 november 1905. Familjen hade nyligen lämnat Skål i Alster och flyttat in till Karlstad. De bodde på Östra Herrhagen 26 och drev ett mejeri.

Märta gifte sig den 20 juli 1938 med fotografen Bror Salomon Price, född 16 april 1895 i Rättvik. Märta och Bror fick sonen Ingvar 1939.

Bror dog i Eskilstuna den 18 januari 1953. Märta blev nästan 90 år och dog i Landeryd den 28 augusti 1995.

Ruth Gunhild (Gun) Emilia

Gun föddes den 20 juli 1909 i Värö, Halland. Hon utbildade sig till småskolelärare i Fellingsbro och gifte sig med folkskolläraren i Fellingsbro Jean Natanael Sjögren, född 19 december 1908 i Ekshärad. De fick tre söner, Torbjörn (1933), Urban (1938) och Ulf Torsten (1946).

Gun bodde kvar i Fellingsbro till sin död den 10 november 2004.

Elsa Kerstin Viktoria

Kerstin föddes den 11 mars 1914 i Geijersdal, Brattfors. Hon utbildade sig till sekreterare. Den 23 juni 1945 gifte hon sig med Sven Arne Lundman född 4 april 1908 i Kristinehamn.

Kerstin och Sven fick fyra barn: Peter (1946), Ann-Christin (1948), Örn (1949) och Lotta (1950). Sven dog den 8 juni 1971 och Kerstin dog i Storfors den 19 mars 1975.

Gretas dikt till mamma Amalias 60-årsdag
Amelia Eriksson Hagwall (1869-1937)
Amalia Eriksson Hagwall (1869-1937)

Till mor 16/9 1929

Åren ha flyktat sex gånger tio
sen du föddes på Åsen år sextionio.
Då var du ett litet knyte så sött
sen dess har båd glädje och sorger dig mött.

Du växte upp så fager en mö
för dig var pojk ville leva och dö.
Det sägs att medan du skötte kurtisen
Elin fick sköta bå’ grytan och spisen.

“Att lära sig hushåll, det rakt inte brådskar”,
du tänkte, men förrän du ante kom Oskar
och hämta sin Elin till Höije som fruga,
så fick du då visa att du kunde duga.

Att koka och baka, allt gick som en dans
och rappare tös i trakten ej fanns,
främst uti köket och främst uppå balen
som hölls en trappa upp uti salen.

En dag då du plockade smultron vid vägen
titta du plötsligt upp – blev förlägen,
ty där kom en gigg och i den pappa Pehr,
undra på om du genast blev kär.

Sen titt och tätt på Åsen sågs giggen
så morfar han tänkte: “det var mig en pigg en”.
Själv tänkte Pehr: Hon är riktigt söter,
om inte jag friar, jag ett stort nöt är.

Så tog han då mod och fria en da’,
Amalia rodnade blygt och sa ‘ja’.
Sen taltes de vid och jag tror de sa ‘Skåhl’,
ty Skåhl det blev deras längtans mål.

När de blevo gifta de såg blott varann,
men det, de’ blev inte så länge minnsan.
Först anlände Esther, så Vera, Ranka, Greta
och liv i luckan det blev ska ni veta.

Nu rullade åren, det blev bortåt sex,
du trodde att slut var på ungar och käx.
Då kom Eric, sen Henry, så Märtha och Ruth,
sist Kerstin, nu gudskelov tog det slut.

Och Ester är “syster” med pengar på banken.
Hon har hjälpt till när vi andra haft tanken.
Vera är gift sedan flera år tillbaka
och sitter i Sandviken nu som lycklig maka.

Och undertecknad, ja vad gott sägs om en kassör
som hela dan i ända blott andras pengar rör?
Men Eric “rike morbror” säkert blir med tiden
från landet i väster med “missis” i siden.

Henry visst bra i Hallsahammar passar
från olika håll har jag hört att han jazzar
bäst i hela ingenjörernas skara
så flickhjärtan små lär sväva i fara.

Märtha är huslig och barnkär och rar
så det vore väl strunt om ej snart kom en karl.
Och Ruth ska pränta vett uti andras ungar
och lära dem hyfsning och gränser och kungar.

Nu kommer vi till Kerstin, sist uti raden,
en femtonåring, en god och pigg och glad’en.
Hon stora framtidstankar har, mest på gymnastiken
men skulle tankarna slå fel så tar hon tandklinken.

Ja, detta var alla barnen dina
som skulle i dag sagt ord nu så fina.
Med tack lilla mor för allt vad du gjort
men ord räcker inte, ditt verk är så stort.

En önskan vi ha både sist som först:
må lång o rik och ljus bli din levnads höst.
Så fatta vi glasen och höja medsamma
ettt fyrfaldigt leve för vår lilla mamma.

Greta

Hilma skriver brev till Emil i februari 1912

7 februari 1912 – Om Pehrs flytt till Geijersdal

Ja Pehrs skola nu snart härifrån; tiden för deras arrende är utlupen den 14 Mars och han har nu fått ett nytt som ligger i Värmland och heter Geijersdal samt äges af Brattfors bolag. 125 tunnland och 8 kr. pr. tnlnd. Corps de logi innehåller 8 rum. Ladugården modernt inredd med automatiska vattenhoar; ved och torf så mycket som behöfs efter utsyning vid tillsägelse. 40 kor för närvarande. Som du kan förstå har det varit Oskar Matsson som hjälpt honom i första rummet. Ägorna ligga rundt kring station som också heter Geijersdal. Måtte han nu få lika bra tur som här så går det nog bra, ty han har varit riktigt arbetsam och har Amalia också fått tagit i duktigt härnere, må du tro. Barnen äro ju stora också och delvis utplanterade och det är en god sak det med. Snälla äro de äfven allesammans.

Mer om Pehrs syskon

Om du vill veta mer om Pehrs syskon ska du gå till menyn “Johan Petter” i sidfoten. Det är Pehrs pappa och i undermenyn listas Pehr och alla hans syskon.