Wisborgs slott av P.A Säven 1858
Wisborgs slott av P.A Säven 1858

Hans Joachimsson Hagvall

Hans Joachimsson Hagvall föddes den 14 augusti 1800 och växte upp på gården Hagvards i Follingbo. Han träffade Greta Lena Pehrsdotter som var född och uppvuxen i samma by. Den 26 oktober 1826 gifter de sig i Follingbo kyrka.

Greta Lena föddes den 10 december 1805. Hennes föräldrar var Pehr Olsson (1777-1839) och Margareta Olofsdotter (1781-1852).

Hans och Greta Lena fick 10 barn. Johan Petter (1828-1878), Gustafva Josefina Margaretha (1830-x), Carl Alfred (1832-1906), Christina Charlotta (1834-x), Lars August (1836-x), Anna Maria Wilhelmina (1838-x), Nicklas Wilhelm (1840-x), Olof Theodor (1842-1922), Jacob Walfrid (1845-1876) och Gustaf Victor (1847-1925).

Hans tog över gården Hagvards från sin far Joachim 1830. Hans var även kyrkvärd i Follingbo kyrka och magasinsföreståndare. Han bodde på Hagvards fram till sin död den 25 maj 1859.

Den äldste sonen Johan Petter hade lämnat gården för att bli bryggare på fastlandet. Det blev därför den näst äldste sonen Carl Alfred som blev husbonde efter faderns död. Greta Lena dör i lunginflammation tolv år senare den 18 juni 1871.

Johan Petter bodde vid den här tiden i Sundsvall och behövde nu ta sig via Västervik till Gotland för att delta i sin mors begravning. Där fick han en idé. Vår historia fortsätter med Johan Petter.

Lokal dokumentation om Hans

Dokumentationen nedan har grävts fram av min pappa Clas Hagwall.

Födelseboken

Enligt födelseboken i Follingbo föddes Hans den 14 augusti 1800, där står: “Föddes Husbonden Joachim Hagvards och dess Hustrus Greta Larsdotters Gossebarn, som döptes i Kyrkan d 17 samma månad. Namn: Hans. Vittnen: Thomas Lillkallings, Olof Björklund, Pastorskan Broander bar barnet, Lars Hagvards hustru.” (Källa: Follingbo C:2)

Husförhörsboken

Av husförshörsboken framgår att Hans blev vaccinerad 1804 av doktor Witthoff. Födelsedatum anges dock till den 8 augusti 1800, vilket är felskrivet, eftersom födelseboken är mer tillförlitlig. (Källa: Follingbo AI:2)

Vigselboken

Hans gifte sig den 26 oktober 1826 med Margareta Helena Pehrsdotter. Om detta finns en anteckning i vigselboken: “Husbondesonen Ungkarlen Hans Joachimson Hagvards och Husbondedottern Pigan Margaretha Helena Pehrsdotter Gerete [vigdes] i Kyrkan. Lyst i Follingbo den 1, 8, 15/10. Detta brudpar begåfvades med en Bibel å Fruntimmers Bibelsällskapets vägnar i Stockholm.” (Källa: Follingbo C:3 s 150)

Dödsboken

“Maji 25 på morgonen påträffades Kyrkovärden och Magazinsföreståndarn Hans Hagwall död i en nära gården belägen ängsbrya. Några veckors svårt grubbel öfver bristande utvägar för lekamligt bestånd hade då beröfvat honom den lugna fattningen att han i ett förtvivlans stund slöt sina dagar. Hans vandel har varit stilla fredlig och alltid oklanderlig.” (Källa: Johan Lundström som hittade texten på landsarkivet i Visby.)

I kyrkoboken finns även följande tillägg: Levnadsåldern 58 år 9 månader och 23 dagar. Obducerades den 28:de. Enligt Södra Häradsrättens den 14 juni gifna beslut vardt han den 19 samma månad ärligen begrafven.” (Källa: Follingbo C3 sid 212)

Mer om Greta Lena Pehrsdotters släkt

Greta Lenas föräldrar

Greta Lenas pappa hette Pehr Olsson. Han föddes den 14 oktober 1777 och var husbonde vid gården Gerete i Follingbo. Gretas mamma hette Margareta Olofsdotter men kallades för Greta. Hon kom till Follingbo från Smide i Ekeby där hon föddes den 2 januari 1781. Greta och Pehr gifte sig den 13 oktober 1801. Pehr Ohlsson dog den 13 oktober 1839. Mamma Greta levde ytterligare 13 år och dog den 26 februari 1852.

Deras dotter Greta Lena föddes i Follingbo den 10 december 1805 och döptes i kyrkan den 15 samma månad till Margareta Helena.

Greta Lenas morföräldrar

Morfar hette Olof Jakobsson och var husbonde vid Storstugårds. Mormor hette Margareta Jacobsdotter. Troligen gifte de sig den 17 oktober 1773.

Greta Lenas farföräldrar

Farfar hette Olof Pehrsson och var född vid Gerete i Follingbo där han sen blev husbonde. Han föddes 13 mars 1747 och levde till 1809. Greta Lenas farmor hette Cristina Jacobsdotter och var född i Dalhem 24 november 1754 och dog 8 oktober 1809.

Greta Lenas farmors föräldrar

Den 5 november 1751 gifte sig drängen Jacob Jonsson (1723-1789) från Ammor i Mästerby med pigan Gertrud Rasmusdotter (1734-1789) från Suderbys-Stenstugu i Dalhem. Vigseln var i Dalhem och paret bosatte sig vid Getruds barndomshem i Suderbys-Stenstugu. De fick åtminstone tio barn enligt listan nedan.

Lista över födda vid Suderbys-Stenstugu i Dalhem:

1754-11-24 Christina (Greta Lenas farmor)
1757-03-21 Anna Lisa
1759-11-11 Rasmus
1762-03-05 Jacob
1762-03-05 Jonas
1765-07-14 Anna Catharina
1768-04-02 Lars
1771-01-10 Petrus
1772-08-04 Erasmus
1774-11-23 Gärtrud

(Källor: Dalhem AI:1, AI:2, C:2 tillhandahållna av Mats Ekdahl)

Mer om sönerna Carl, Lars, Walfrid och Victor

Carl Alfred Hagvall

Carl Alfred (1832-1906) blev husbonde vid Hagvards efter sin fars död 1859. Traditionellt skulle gården gått till Johan Petter som var äldste sonen men han valde en annan bana och arbetade vid den här tiden som bryggare i Stockholm. Carl Alfred gifte sig och fick tre barn. Stafva 1863 (fosterdotter), Johan 1867 och Carl 1868.

Lars Hagwall

Lars föddes den 8 december 1836 och blev slaktare i Visby. Han flyttade från Follingbo till Visby i oktober 1862 och var då 25 år gammal. Vi vet inte när han dog men han var i alla fall med på brorsdottern Hilmas dop i Stockholm 1865.

Jacob Walfrid Hagvall

Jacob Walfrid Hagvall (1845-1876)
Jacob Walfrid Hagvall (1845-1876)

Walfrid Hagvall föddes på Hagvards i Follingbo 1845. Han hjälpte sin äldre bror Johan Petter i bryggeriverksamheten i Västervik. Walfrid dog 1876 endast 31 år gammal och ska vara begravd i Västervik enligt en anteckning av Arthur Hagwall.

Gustaf Victor Hartwell

Victor och Alma Hartwell i Chicago
Victor och Alma Hartwell i Chicago

Victor Hagvall (1847-1925) blev garvare och emigrerade till USA. Han dog där i början av 1920-talet, troligen den 8 september 1925 enligt en anteckning av brorsonen Arthur.

I Amerika kallade de sig för Hartwell. De hade tre söner, varav en hette Henry Hartwell, och minst en sonson.

Hans brorson Arthur skriver: “Denna del av släkten inte hörts av på länge. Det sista var ett brev från Henry i början av 1930-talet, där han meddelar att hans mor, Victors änka, Alma gått bort.”