Interiör från Endre kyrka
Interiör från Endre kyrka med anor från 1100-talet

Rasmus Rasmusson Svenskens

Rasmus föddes 1718 på gården Stora Hulte i Endre. Han var husbonde vid Svenskens och ansågs vara en hygglig karl, en danneman, liksom sin far. Rasmus gifte sig med Elsa Margaretha Jacobsdotter från Svenskens den 5 juni 1745. Elsa Margaretha var född den 3 september 1722.

Tillsammans fick paret sju barn i rask följd, Jacob (1746), Israel (1748), Rasmus (1750), Johannes (1752), Olof (1754), Catarina (1755), och Olof (1758).

Elsa Margaretha dog ung, bara 37 år gammal, den 17 november 1759. Ett år senare gifte Rasmus om sig med Maria Jochimsdotter. Hon var född den 23 mars 1725 och kom från Vestkinde. Brölloppet var den 15 januari 1761.

Rasmus och Maria fortsatte att driva gården Svenskens och under deras sju år långa äktenskap föddes två barn, Andreas den 15 november 1762 och Joachim den 22 september 1766.

Rasmus dog vid 49 års ålder den 16 november 1767. Maria blev betydligt äldre och dog den 5 april 1812 i Endre vid 87 års ålder.

Deras yngsta son Joachim skulle visa sig vara en stark person och med tiden ta över gården Hagvards i Follingbo. Det är med honom vår historia fortsätter.

Mer om Elsa Margaretha Jacobsdotter

Elsa Margaretha Jacobsdotter

Rasmus första fru Elsa Margaretha var född den 3 september 1722. Hennes föräldrar var Jacob Rasmusson och Margaretha Olofsdotter från Svenskens. Rasmus hade samma svärföräldrar som sin storebror Israel eftersom Elsa var storasyster till Israels fru Brita. Elsa Margaretha avled den 17 november 1759 endast 37 år gammal.

Mer om Rasmus och Margrethas sju barn

Jacob

Jacob gifte sig 1770 med Margaretha Jacobsdotter från Endre och tillsammans fick de fyra barn. De verkar ha levt ett tufft liv med barn som dog tidigt och svår sjukdom.

Det första barnet, Maria, föddes 1772 men dog före ettårsdagen. Det andra barnet, Rasmus, föddes 1774 men dog efter sex månader i rödsot (dysentri). De båda följande barnen, Jacob 1777 och Margaretha 1779, dog tillsammans med bägge föräldrarna i rödsot 1779.

De andra sex barnen

Om Rasmus och Elsa Margarethas övriga sex barn vet vi bara att Israel flyttade till Visby vid 21 års ålder, att Johannes dog när han var 25 år, att Olof dog före ett års ålder och att den andre Olof levde som ungkarl tills han dog 55 år gammal.

Två bröder och två systrar på gården Svenskens

Bröderna Rasmusson och systrarna Jacobsdotter

Rasmus Rasmusson och hans bror Israel växte upp tillsammans på gården Stora Hulte. Israel föddes 1711 och Rasmus 1718.

Israel gifte sig 1733 med Brita Jacobsdotter från Svenskens i Endre som ligger i samma socken som Stora Hulte. Israel blev därmed hemmansägare vid Svenskens.

Tolv år senare (1745) gifte sig Rasmus med Britas sju år äldre syster Elsa Margaretha. Även Rasmus flyttade då till Svenskens och verkar också ha blivit hemmansägare där. Kanske efter en delning av gården.

Rasmus och Israel hade alltså samma svärföräldrar. Vad som hände med Stora Hulte är ännu oklart men det är möjligt att det övertogs av Hans Jacobsson som gifte sig med Israels och Rasmus äldre syster Catarina.

Mer om Rasmus och Marias son Andreas

Andreas

Andreas föddes den 15 november 1762 och kallade sig Andreas Erasmusson Hultström. Han var först sjöman en tid men blev sen skolmästare i Endre. Han gifte sig 1795 med Christina Eliedotter från Enbjenne i Barlingbo, född 1765. Första barnet, Olof, föddes 1795 men dog vid födelsen. Det andra barnet, Christina Catarina, vet vi inget om annat än namnet. Det tredje barnet föddes aldrig och modern dog i barnsäng 1798.

I slutet av samma år gifte Andreas om sig med Maria Hansdotter från Stor Fjälls. Hon var född i Endre den 29 januari 1765. Hennes föräldrar var Hans Claesson och Maria Rasmusdotter vid Stor Fjälls.

De fick först en son den 3 november 1799 som hann döpas till Johannes innan han dog femton dagar efter födseln. Deras andra barn, Andreas, föddes den 20 november 1800. Han blev torpare vid Stenstu i Endre och kallade sig också för Hultström. Andreas den yngre gifte sig 1831 med pigan Elisabeth Nygren och de fick barnen Johan Adolf 1822, Anna Maria Elisabeth 1834 och Antoinetta Christina Carolina 1841.

Den 21 dec 1800 hittades Andreas Erasmusson Hultström “liggande död uti en äng”. Han blev 38 år. Maria blev 69 år och dog den 15 juli 1834.