Arthur Hagwall

Hans Arthur Hagwall föddes i Västervik den 18 april 1877. Han var bara drygt ett år när hans pappa hastigt blev sjuk och dog hösten 1878. Inte långt därefter dog även hans mamma. Han var yngsta barnet i en syskonskara på sju och växte upp inackorderad i olika familjer.

I tonåren bodde han hos en familj som hette Berg men trivdes inte där. För att komma ifrån cyklade han en sommar från Västervik till Karlstad och hälsade på sina äldre bröder Carl och Pehr som var jordbrukare där. När sommaren var över vägrade han åka tillbaka till Bergs. Han hotade förmyndaren att skjuta sig om han tvingades till det. Då blev han istället inackorderad hos skomakare Göran Allvin och hans fru Johanna. Göran och Johanna hade redan nio barn. Med tiden växte känslor fram mellan Arthur och en av döttrarna som hette Märtha Matilda.

Arthur tog studenten i Västervik 1895. Efter ett års medicinska studier i Uppsala blev han volontär vid Skaraborgs regemente. Han återvände inte till medicinstudierna utan blev istället officer 1898 och löjtnant 1902.

Arthur och Märtha gifter sig

Arthur och Märtha gifte sig i Järeda kyrka den 16 oktober 1903. Arthurs storebror Emil förrättade vigseln. Paret bosatte sig i en lägenhet i det gamla tingshuset i Skärv, ungefär två mil väster om Skövde. De fick två barn, en son som döptes till Wilhelm Arthur Yngve (1904) och en dotter som döptes till Märtha Johanna Fredrika (1906).

Märtha får TBC

Märtha Matilda drabbades kort därefter av TBC och dog 8 april 1907. Sjukdomen kunde inte botas vid den här tiden. Även hennes yngre bror Harry drabbades.

Utdrag från Arthurs brev till Emil.

6 april 1907 – Armar som promenadkäppar

För övrigt äro vi alla temligen resignerade under det hårda slaget. Sjukdomen är till hela sin natur av det mest fruktansvärda slag. Döden inträder först efter den yttersta utmärgling. Armar och ben äro snart lika med promenadkäppar i omfång. Hostan blir oerhörd. Andnöd och intoxination bilda slutet. Härtill kommer den stora smittofarligheten för oss andra. Äro icke lungorna mottagliga för smittämnet så kan man alltid få tuberkulos i hjärnan, tarmkanalen eller var som helst.

Arthur och Helma

Några år efter Märthas död gifte Arthur om sig med sjuksköterskan Helma Maria Falkengren (1887-1954). Bröllopet var den 6 november 1911 och tillsammans fick de två barn. Hervor 8 november 1912 och Ragnar 19 februari 1914. Båda barnen föddes i Lidköping men familjen bodde i Skövde.

Det blev inget långt äktenskap mellan Arthur och Helma. De skiljde sig 2 december 1914, samma år som första världskriget bröt ut.

Första världskriget

Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten.

Året innan kriget bröt ut, 1913, hade Arthur befordrats till kapten vid Skaraborgs regemente. Under kriget var han placerad som kompanichef vid neutralitetsvakten på västkusten.

Gymnastikläraren

Arthur hade många järn i elden och gick även en utbildning till gymnastiklärare vid Gymnastiska Centralinstitutet. Mellan 1909-1913 var han gymnastiklärare vid Hudiksvalls högre allmänna läroverk. Han flyttade till Eksjö 1926 där han arbetade vidare som gymnastiklärare. Först var han några år vid realskolan innan han 1930 började vid Eksjö högre allmänna läroverk. Där blev han kvar i tio år.

Frimärken, fest och fysisk hälsa

Hans stora intresse var under alla år frimärken och med åren blev han känd som en ivrig och skicklig filatelist. Han hade kontakter över hela världen.

Arthur tyckte mycket om att bada bastu, röka cigarrer och gjorde sin egen snaps och likör. Han höll sig i god form hela livet. På sin 80-årsdag kunde han gå upp i handstående utan problem och på sin 90-årsdag flanerade han runt på festen och gjorde höga knäuppdragningar med en konjakskupa i ena handen och en cigarr i den andra.

Arthur fyller 80 år

Det intressanta fotot nedan togs på Arthurs 80-årsdag. Alla tittar åt olika håll och är olika glada eller sura. I den övre raden från vänster ser vi sonen Ragnar med sin dotter Irene framför sig sen kommer Arthurs barnbarn Clas (författarens far) följd av sina föräldrar Inga och Wilhelm.

I den undre raden från vänster har vi dottern Hervor följd av Arthur själv med bister min och längst till höger dottern Märtha med sin brors hand på axeln.

Arthur blir gammal

Jag träffade Arthur i början av juli 1969 och minns att han kändes väldigt gammal. Han visade sin frimärkssamling och gav mig 100 kronor. Det var mycket pengar på den tiden.

Arthur dog lugnt och stilla i sitt hem i Eksjö den 6 mars 1976. Han blev 98 år gammal. Han är begravd i Hagvalls familjegrav i Västervik tillsammans med sina föräldrar Johan Petter och Emilia Fredrika, sin första fru Märtha Matilda och dottern Märtha. I graven ligger även storebror Johns dotter, Karin Sofia, som dog i en magsjukdom när hon var ett år. Vi går vidare i historien med sonen Wilhelm.

Mer om dottern Märtha

Märtha Hagwall

Märtha Johanna Fredrika föddes i Skärv i Västergötland den 10 februari 1906. Hon var bara ett år när hon miste sin mamma. Under sina första år var hon mycket hos sina fastrar Hilma och Dika. Till en början fick hon undervisning i hemmet men gick sen i flickskolan i Skövde. Hon flyttade till Eksjö tillsammans med sin pappa 1927.

Hon hade hela livet starka band till sin faster Dika. I Dikas brev till sin bror Emil kan vi se hur levande kontakten var.

Utdrag från Dikas brev till Emil om Martha

11 maj 1923 – Sommarlov

Hit kommer Märta som vanligt, skrev i förrgår, att skolan slutar d. 2 Juni så hon kan nog ej komma före den 4de så du hör, hon tänker ej förnöta tiden i Skövde.

12 maj 1924 – Sommarlov ända till vintern

Märta kommer väl hit, då hennes skola slutat, få se, hur det blir, om hon kommer att stanna i vinter också.

14 maj 1925 – Bankkurs på Hermods

Min Märta knogar om dagarna på en bankkurs från Hermods korrespondensinstitut, och nog få de arbeta alltid, så inte vill jag skriva under på, att det går på lediga stunder.

14 maj 1926 – Hushållskurs i Motala

Märta kommer hem nu endera dagen efter att ha genomgått en 3 månaders hushållskurs i Motala. Förut var hon 3 mån. hos Sjögrens i Tjällmo. Arthur flyttar ej till Eksjö förrän 1 mars nästa år, och vill nog då ha hem henne. Till dess ville hon nog ha en plats.


I Eksjö arbetade hon på häradsskrivarekontoret, Eksjö sparbank och på Smålands-Tidningen. Under hela livet var hon också ett stort stöd för sin pappa.

I Smålands-Tidningen skrev de följande rader om henne när hon gått bort.

“Märtha Hagwall var ingen dussinmänniska. Det vilade en sällspord glättighet och friskhet över hennes väsen. Sitt medfödda intresse för livet och människorna bevarade hon livet igenom. Hon var en livsbejakande och glad människa, spontan och hjälpsam som hade lätt att få vänner.”

På Smålands-Tidningen arbetade hon på korrekturet under flera år. Enligt samma källa som ovan “… var hon bland alla vännen och kamraten, sympatisk, lättillgänglig och trivsam. Hennes ljusa livssyn, porlande skratt och vänliga sätt gjorde henne till en uppskattad tillgång i kamratkretsen.”

På sin fritid var hon även verksam hos Eksjö-lottorna under flera år. Märtha avled hastigt under sömnen drabbad av en hjärtattack den 30 april, 1966.

Vad hände med Helma, Hervor, Ragnar och Irene?

Helma

Arthurs andra fru, Helma Maria Falkengren, föddes i Lidköping den 17 januari 1887. Hennes föräldrar var Wilhelm Gottfrid Falkengren och Edith Charlotta Fredrika Jeansson. Gottfrid var handlanden. Helma utbildade sig till sjuksköterska. Efter skilsmässan från Arthur vet vi inte mycket om henne. Förmodligen flyttade hon och barnen till Lidköping. Helma dog den 4 januari 1954.

Hervor

Arthur och Helmas dotter, Hervor Edith Maria Hagwall, föddes den 8 november 1912. Hon utbildade sig till kontorist. Vid Arthurs bortgång 1976 står hon med bland de närmast sörjande och har då titeln byråassistent vid Stockholms fastighetskontor. Hervor gick bort den 10 juli 2005 nästan 93 år gammal.

Ragnar

Arthur och Helmas son, Bror Erik Ragnar Hagwall, föddes den 19 februari 1914 i Lidköping. Han gifte sig med Agnes Maria Wihk. Hon var född i Varnum den 10 oktober 1922 och hennes mamma hette Mildred Kristina Wihk. Ragnar arbetade som tjänsteman.

Tillsammans fick de dottern Irene den 2 augusti 1946. Paret skiljde sig den 11 augusti 1952. Agnes dog året efter den 3 december 1953. Ragnar dog den 5 april 1976.

Helma, Hervor och Ragnar ligger alla tre i Otto Falkengrens familjegrav på Norra begravningsplatsen i Lidköping, gravplats: 0231-0236

Irene

Edith Irene Marianne är Ragnar och Agnes dotter. Hon föddes i Stockholm den andra augusti 1946. Irene gifte sig med kamrer Sven Göran Åsberg. Han föddes i Solna den 15 mars 1943. Hans pappa hette Sven Arthur Åsberg och mamma Stina Hilma Ingeborg Frank.

Irene och Sven Göran fick tre barn. Monica Irene född den 1 maj 1971, Marcus Göran född den 7 november 1973 och Martin Erik född den 19 mars 1977.

Mer om familjen Allvin

Familjen Allvin

Arthurs första fru Märtha Matilda Allvin föddes i Västervik den 14 mars 1881. Hennes pappa var Nils Göran Allvin (1834-1922) och mamma Johanna Katharina Qvist (1839-1910). Märtha hade åtta syskon som kom att spridas över världen. Här kan du läsa mer om hennes föräldrar och syskon.

Arthur och Wilhelm ringer på dörrklockor

Dörrklockorna

Min farfar Wilhelm Hagwall berättade ibland historier från sin barndom. Enligt honom var hans pappa Arthur mycket sträng. Men som många av oss hade han även en busig sida.

En morgon när Wilhelm och hans pappa Arthur var på väg till skolan och arbetet sa pappa Arthur: “Kom nu Wille så ska vi ha lite kul.”

De bodde på översta våningen i ett femvåningshus. Nu sprang de ner för alla trapporna och ringde på dörrklockorna för varje lägenhet de passerade. Sen fortsatte de ända ner till källaren och gömde sig. Där lyssnade de och fnissade när de hörde alla grannar som förvånat öppnade sina dörrar och kom i samtal med varandra.

Utdrag från brevväxling med storebror Emil

Liksom många av sina syskon brevväxlade Arthur med sin storebror Emil. Här är några valda utdrag från olika årtionden.

Hösten 1920 – Kurs i halvsulning och klackning

Jag är nu tjänstledig utan ansökan en månad från och med i morgon. Under tiden ska jag gå igenom en kurs i halvsulning och klackning av skodon; så i vinter blir det min lott att verkställa dylika reparationer för familjens räkning.

Våren 1941 – 22 kg saltad ål

Jag har för avsikt att redan den 21. maj resa till Västervik för att den 24. fortsätta ut till min Hasselö. Det skall verkligen bli skönt att åter få sätta ut mina fiskegarn och få äta färsk fisk igen. Förra sommaren fick jag bl.a. 136 gäddor. Vi åto kött endast söndag och lördag middag. I morgon skola vi ha pepparrotsgädda för första gången sedan i somras. Men priset var Kr. 2:80 pr kg. Fruktansvärt.

Märtha reser samtidigt med mig, men till Kisa, enär hon vill övervara Dikas 75-årsdag den 28. maj. Vi stanna sedan på ön till i medio av september enär vi vilja plocka och koka in rätt mycket svamp i likhet med i somras, då vi kokade in rätt mycket champignoner och stolt fjällskivling. Jag saltade även ner 22 kg ål, men i sommar skall jag koka in den i stället, ty som insaltad blir den inte vidare god, om ock dryg. Trots två middagar i veckan är fara värt, att vi inte hinna äta upp den här. Emellertid har den fyllt och fyller alltjämt sin uppgift i dessa ransoneringstider.

1955 – Ingen skrivbordsmänniska

Men jag för min del saknar mycket mitt sommarnöje på landet och då mest de tillfällen till motion, som där ges. I staden kan man ju endast taga promenader. På landet får jag bära hem ved från skogen, såga, hugga och trava upp för nästa sommars behov; cycla efter post på fm. och efter mjölk på kvällen, daglig rodd i samband med fisket, skötsel av trädgårdsland, i skog och mark söka efter svamp och bär m.m. Här får jag mest sitta vid mitt skrivbord och det passar mig ej så bra.

Några foton från Garnisonsmuseet Skararborg

Arthur Hagwall går på händer i Axvall

Bilden kommer från löjtnant Karl af Geijersstams fotoalbum från Axvall 1911.

Gruppfoto av Vartofta kompani, Skaraborgs regemente

Klicka på bilden för att zooma in Arthur. Han sitter på andra raden som fyra från vänster med en bricka runt halsen. Kapten Arthur Hagvall blev kompanichef för Vartofta kompani i december 1911. Regementet flyttade till kaserner i Skövde sent 1913. Arthur slutade vid regementet 1926. Fotot är taget någon gång mellan 1914-1917. Fotograf Oskar W. Olsson.

Volontärer i Karlsborg 1896-97

Volontärerna på sjunde logementet vid Infanteriets volontärsskola i Karlsborg 1896-97.

Stående från vänster: N.H. Djurberg I 9, E. Thestrup I 11, E. Aschan I 11, frih. S.G.C. Cederström I 10, K. Hesselman I 12, K. Kuylenstierna I 12 och S.A. Thuresson I 10.

Sittande från vänster: Greve E.M. Cronhielm I 9. H.A. Hagwall I 9, K.F. Hård af Segerstad I 12 och H.A. Hagman I 10.

Arthur sitter som tvåa från vänster i den främre raden. Klicka på bilden för att zooma in.

Arthur Hagwall i badet

Arthur Hagwall i badet 1904. Fotot kommer från Karl af Geijersstams fotoalbum från Axvall 1911. Geijerstam var löjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Arthur Hagwall och Borgstedt efter badet

Även denna bild kommer från löjtnant Karl af Geijersstams fotoalbum från Axvall 1911. Arthur sitter till vänster och torkar foten, den andre mannen heter Borgstedt, och så har vi hunden Stella i förgrunden. Året uppges vara 1904.

Alla fem bilderna är hämtade från Digitalt Museum, Garnisonsmusset Skaraborg.