Visby, norra och östra muren av P.A Säve 1858
Visby, norra och östra muren av P.A Säve 1858

Emilia Fredrika Wimans tidslinje

Här är en tidslinje över alla kända släktingar för Emilia Fredrika Wiman (1838-1879). Fyrahundra år och tio generationer från 1616 till 2023. Präster, organister, tulltjänstemän, bryggare, handlare, skeppare, hattmakare, militärer, gymnastiklärare och helt vanligt folk.

1616

Gotland

Maren Jörgensdotter Lyngbyen (1616-okänt)

Maren blev änka efter Hans Nilsson Lyngbye som var pastor i Weskinde norr om Visby. Hon gifte om sig med hans efterträdare pastor Elias Herlitz.

1630

Gotland

Elias Herlitz (1630-1682)

Elias var son till David Herlicius som kom från Stralsund och var förste organist i Visby. Elias tog över som pastor i Weskinde efter Hans Nilsson. Han tog även över den tidigare pastorns fru, Maren. Tillsammans fick de sonen Hans Eliasson Herlitz. Pastor Elias dog den 30 mars 1682.

1670

Gotland

Hans Eliasson Herlitz (1670-1730)

Hans Eliasson Herlitz var kyrkoherde i Fole. Han var gift med Märtha Brygger som föddes runt 1675 i Fole. Hans och Märtha fick dottern Gertrud Elisabet den 10 juni 1707. Hans dog 29 januari 1730. Märtha dog ung någon gång innan 1716.

Märtha Bryggers föräldrar och farfar

Märtha Bryggers föräldrar var Jöran och Elisabeth Brygger. Jörans far, alltså Märthas farfar, hette Hans Drewitz. Han kom från Tyskland och var verksam som slottsbryggare. Pappa Jöran dog den 8 december 1714 och mamma Elisabeth dog 1748.

1707

10 juni
Gotland

Gertrud Elisabeth Herlitz (1707-okänt)

Gertrud föddes i Fole socken och gifte sig 1727 eller 1728 med Adam Pettersson Wiman. Adam var född 1698 i Slite på Gotlands norra kust. Han hade redan varit gift en gång 1725 med jungfru Catarina Holm från grannsocknen Boge men hon dog plötsligt den 14 juli samma år. Gertrud var alltså Adams andra fru och med henne fick han en son 1733 som döptes till Johan Petter. Adam arbetade som handlande i Slitehamn och dog den 20 mars 1734.

Adams föräldrar – Petter och Margareta

Adams föräldrar var Petter Wiman och Margareta Hartwick. Pappa Petter kom ursprungligen från Småland och anses vara stamfader för släkten Wiman på Gotland. I slutet av 1600-talet var han strandridare vid Klintehamn och senare vid Slitehamn i Othem. En strandridare var en slags tulltjänsteman. Petter och Margareta hade fem barn, två födda i Klinte, två i Visby och så Adam som föddes i Othem, Slite. Mamma Margareta dog i Gothem den 8 november 1737.

Även Adams första fru Catarinas pappa var strandridare så förmodligen träffades Adam och Catarina genom sina föräldrar.

1733

23 mars
Gotland

Johan Petter Wiman (1733-1779)

Johan Petter föddes på Klinte gård i Boge socken. Han arbetade som skeppare med burskap i Visby. Burskap innebar rätten att bo och verka inom en stad. Den 16 december 1762 gifte han sig med Maria Christina Becher. Maria var född i Visby den 26 maj 1740. Tillsammans fick de sex barn mellan 1764 och 1779. Fyra söner och två döttrar. Sönerna blev skeppare allihop och döttrarna gifte sig med en smedmästare och en lantbrukare. Den yngste i skaran var sonen Jöns som föddes 4 augusti 1779. Fler barn än så blev det inte för två månader senare den 14 oktober 1779 avled Johan Petter i staden Pillau i Tyskland. Antagligen var han där med ett av sina fartyg. Maria levde till 21 maj 1815. Historien fortsätter med sonen Johannes som föddes 1774.

Marias föräldrar – Jürgen och Anna Sophia (1712-1796)

Marias pappa hette Jürgen Becher och var född i Visby. Han var handlande eller bryggare. Kanske båda. Hans pappa hette Petter Becher. Marias mamma hette Anna Sophia Löök och var född 6 december 1712. Anna Sophia och Jürgen gifte sig 2 november 1738. Jürgen dog redan på 1740-talet och Anna Sophia gifte då om sig med bryggaren Johan Hindrikes Dahlman. Anna Sophia levde till den 7 december 1796 och blev 84 år.

Marias morföräldrar – Jöns Löök & Maria J. Kråmer (1686-1732)

Marias morfar hette Jöns Löök och var coopvardie skeppare, det innebar att han var kapten eller skeppare på ett segelfartyg för längre sjötransporter. Marias mormor hette Maria Jochumsdotter Kråmer. Hon var född den 1 juni 1686 och levde till 20 september 1732. Maria Jochumsdotter Kråmer och Jöns Löök gifte sig den 13 mars 1712. Tillsammans fick de dottern Anna Sophia den 6 december 1712.

Marias mormors föräldrar – Jochum och Sofia

Maria Becher Wimans mormorsfar och Maria Jochumsdotter Kråmers pappa hette Jochum Kråmer och var borgare i Visby. Jochum gifte sig med Sophia Rasmusdotter den 19 juli 1681 och dog 1 juni 1699. Sophia levde betydligt längre och dog den 14 augusti 1738.

1774

18 november
Gotland

Johannes Wiman (1774-okänt)

Johannes Wiman var coopvardie skeppare och hade burskap i Visby. Han bodde på Hultungs i Bunge, nära Fårö, där han ägde en fjärdedel mantal mark. Det motsvarar med dagens mått knappt en hektar. Johannes var gift med Susanna Ingrid Olde som föddes i Lärbro socken 29 november 1774. Hennes föräldrar hette Matthias Olde och Magdalena Elisabeth Bacherus. Johannes och Susanna fick sonen Johan Matthias den 17 augusti 1802.

1802

27 augusti
Gotland

Johan Matthias Wiman (1802-1852)

Johan Matthias Wiman var född i Hangvar socken vid Gotlands norra kust. Han gifte sig med Anna Ulrica Svensdotter Westergren. Hon var född i Visby den 22 maj, 1804. Hennes föräldrar hette Anna Ulrika Bom och Sven Westergren. Pappa Sven var hattmakare.

Johan Matthias var sjötullvaktvmästare och paret fick fem barn tillsammans. Det tredje i skaran föddes den 12 januari 1838 och döptes till Emilia Fredrika. Johan Matthias dog 26 mars 1852 och Anna Ulrica dog någon gång mellan 1872 och 1877.

1838

12 januari
Västervik

Emilia Fredrika Wiman (1838-1879)

Emilia Fredrika Wiman föddes den 12 januari 1838 i Kappelshamn, Hangvars socken på Gotland. Familjen flyttade 1839 till Visby för att bo hos hennes morföräldrar. Emilia Fredrika flyttade hemifrån 1855 och arbetade som “mamsell” hos flera familjer på Gotland, Roslagen och i Hudiksvall. Sommaren 1863 flyttade hon åter till Visby. Hon gifte sig med bryggaren Johan Petter Hagvall i Visby den 21 augusti 1864. Paret kom att lämna Gotland och drev efter en tid eget bryggeri i Västervik. Det fick sju barn varav det yngsta föddes 1877 och döptes till Arthur. Johan Petter dog 26 oktober 1878 och Emilia Fredrika dog kort därefter den 28 juni 1879.

Bryggaren Johan Petter Hagvall (1828-1878)

Emilia Fredrikas make Johan Petter Hagvall föddes den 13 oktober 1828 och växte upp på gården Hagvards i Follingbo. Han utbildade sig till folkskolelärare men kom att arbeta som ölbryggare på ett flertal bryggerier över hela Sverige. Johan Petter var intelligent, driftig och humoristisk. Han drev framgångsrikt eget bryggeri i Västervik mellan 1871 och 1878 då han hastigt insjuknade och dog.

1877

18 april
Västervik

Arthur Hagwall (1877-1976)

Arthur växte upp i olika fosterhem i Västervik eftersom båda föräldrarna dog när han var liten. Han gifte sig 1903 med Märtha Matilda Allvin som dog i TBC kort därefter. Arthur gifte senare om sig med Helma Falkengren men skiljde sig efter något år. Arthur fick fyra barn, två med Märtha och två med Helma. Han var kapten vid Skaraborgs regemente och arbetade även som gymnastiklärare. Arthur var både sträng och busig. Han gillade frimärken, fester och att hålla igång fysiskt. Hans första son Wilhelm föddes den 20 september 1904 och det är med honom historien fortsätter.

1904

20 sept
Västervik

Wilhelm Hagwall (1904-1984)

Wilhelm växte upp med ensamstående pappa. Han blev tidigt sjöofficer och avancerade till kommendörkapten. Han gifte sig med Inga den 1 januari 1929 och tillsammans fick de tre barn. Familjen bodde mest i Stockholm men periodvis även i Karlskrona. Wilhelm var snäll, sträng och temperamentsfull. Han tyckte om att fiska, berätta historier och var en skicklig hantverkare. Efter sin pension arbetade han 12 år som matematiklärare på Ahlströmska skolan i Stockholm. Historien fortsätter med mellanpojken Clas som föddes den 26 september 1933.

1933

26 sept
Stockholm

Clas Hagwall (1933-2023)

Clas växte upp i Stockholm och Karlskrona. Han studerade till lärare men kom att arbeta med reklam och marknadsföring. Clas gifte sig den 18 juni 1961 med Gunilla Jansson och tillsammans fick de tre barn. Äktenskapet höll i 19 år och paret separerade 1980. Clas var omtänksam, intelligent och reflekterande. En skicklig pianist som tyckte om att läsa, spela schack och äta god mat. De sista 20 åren levde han tillsammans med Maggie.