Järeda kyrka

Arthur Hagwall

Arthur blev student 1895. Efter ett års medicinska studier i Uppsala blev han volontär vid dåvarande Skaraborgs Regemente, officer 1898 och löjtnant 1902.

Året därpå gifte han sig med den mörka skönheten Märtha Allvin i Järeda kyrka den 16 oktober enligt bevarat inbjudningskort från brudens föräldrar Johanna och Göran Allvin. Det är den kyrkan vi ser på bilden ovan.

Nästa avsnitt TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914
Brudparet Arthur och Märtha

Arthur och Märtha Hagwall

Här ses den stilige löjtnanten och hans unga brud

Nästa avsnitt TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914
Vardagsrummet i Skärv

Första hemmet för Arthur och Märtha

De nygifta bosatte sig i Skärv, i en lägenhet i det gamla tingshuset. Här är en snart hundra år gammal bild från deras vardagsrum!

Nästa avsnitt TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914
Kapten Arthur Hagwall

Kapten Arthur Hagwall

Några år efter Märthas död i unga år gifte sig Arthur på nytt med Helma Falkengren 1912. Året därpå utnämndes Arthur till kapten och tjänstgjorde under första världskriget som kompanichef vid neutralitetsvakten på västkusten.

Från krigstiden har vi ett brev från Arthurs syster Dika till sin bror Emil. Brevet är daterat 21 november 1914 och innehåller bland annat följande rader:

Arthur är nu på bevakning vid västkusten. Jag hade ett vykort från Marstrand från honom i går. Dagarna före jul får han återvända hem. Han hade varit i Westervik, några dagar i Oktober på Morfar Alvins 80-årsdag.


Nästa avsnitt TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914
Filatelisten Arthur Hagwall

Arthur Hagwall - gymnastiklärare och filatelist

Efter sin militära karriär utbildade han sig vid gymnastiska centralinstitutet och verkade som gymnastiklärare i Hudiksvall under åren 1909-13. Han kom till Eksjö och dess realskola 1926 för att från 1930 tjänstgöra som gymnastiklärare vid Eksjö högre allmänna läroverk under tio år.

Arthur var också en ivrig, skicklig och erkänd filatelist. Här ses han ivrigt arbetande vid sitt skrivbord hösten 1963.

Nästa avsnitt TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914

Arthur Hagwall - brevskrivaren

Under årens lopp skrev Arthur många brev till sin bror Emil. Brev finns från åren 1919 till 1956 hos Magnus Hagwall. Här några utdrag som nog speglar Arthurs personlighet ganska väl:

Jag är nu tjänstledig utan ansökan en månad från och med i morgon. Under tiden ska jag gå igenom en kurs i halvsulning och klackning av skodon; så i vinter blir det min lott att verkställa dylika reparationer för familjens räkning.(1920)

Jag har för avsikt att redan den 21. maj resa till Västervik för att den 24. fortsätta ut till min Hasselö. Det skall verkligen bli skönt att åter få sätta ut mina fiskegarn och få äta färsk fisk igen. Förra sommaren fick jag bl.a. 136 gäddor. Vi åto kött endast söndag och lördag middag. I morgon skola vi ha pepparrotsgädda för första gången sedan i somras. Men priset var Kr. 2:80 pr kg. Fruktansvärt. Märtha reser samtidigt med mig, men till Kisa, enär hon vill övervara Dikas 75-årsdag den 28. maj. Vi stanna sedan på ön till i medio av september enär vi vilja plocka och koka in rätt mycket svamp i likhet med i somras, då vi kokade in rätt mycket champignoner och stolt fjällskivling. Jag saltade även ner 22 kg ål, men i sommar skall jag koka in den i stället, ty som insaltad blir den inte vidare god, om ock dryg. Trots två middagar i veckan är fara värt, att vi inte hinna äta upp den här. Emellertid har den fyllt och fyller alltjämt sin uppgift i dessa ransoneringstider.(1941)

Men jag för min del saknar mycket mitt sommarnöje på landet och då mest de tillfällen till motion, som där ges. I staden kan man ju endast taga promenader. På landet får jag bära hem ved från skogen, såga, hugga och trava upp för nästa sommars behov; cycla efter post på fm. och efter mjölk på kvällen, daglig rodd i samband med fisket, skötsel av trädgårdsland, i skog och mark söka efter svamp och bär m.m. Här får jag mest sitta vid mitt skrivbord och det passar mig ej så bra.(1955)

Nästa avsnitt TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914
Arthur på äldre dagar

Arthur Hagwall på äldre dagar

Arthur fick ett mycket långt liv - han blev 98 år gammal.

TillbakaFödd:18 april 1877
Död:6 mars 1976
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Märtha Allvin 1903
Helma Falkengren 1912
 
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Hervor1912
Ragnar1914
Märtha Allvin

Märtha Allvin

Den mörkögda skönheten Märtha Matilda Allvin gifte sig den 16 oktober 1903 med Arthur Hagwall.

Den här vackra bilden av altaret i Järeda kyrka, där vigseln ägde rum, togs av min son Mats Hagwall.

Märtha och Arthur Hagwall

Här är en vacker bild av det nygifta paret.

Märtha och Arthur Hagwall

Och här en bild av Märtha som hustru och mor.

Fru Märtha Hagwall

Märtha Matilda dog mycket ung, endast 26 år gammal, efter att ha drabbats av tuberkulos. Denna fruktansvärda sjukdom, som också drabbade hennes yngre bror Harry, kunde vid denna tid inte botas. Följande är ett utdrag ur Arthurs brev till sin bror Emil den 6 april 1907, där han beskriver sjukdomen.

 För övrigt äro vi alla temligen resignerade under det hårda slaget. Sjukdomen är till hela sin natur av det mest fruktansvärda slag. Döden inträder först efter den yttersta utmärgling. Armar och ben äro snart lika med promenadkäppar i omfång. Hostan blir oerhörd. Andnöd och intoxination bilda slutet. Härtill kommer den stora smittofarligheten för oss andra. Äro icke lungorna mottagliga för smittämnet så kan man alltid få tuberkulos i hjärnan, tarmkanalen eller var som helst.

TillbakaFödd:14 mars 1881
Död:8 april 1907
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Arthur Hagwall
Barn:
Wilhelm1904
Märtha1906
Göran och Johanna Allvin

Göran Allvin

Göran Allvin växte upp i Växjö och började sin bana som skomakardräng. Han berättade själv att han gått sex veckor i skola. Där hade barnen skolbänkar med sand som de skrev i! Ändå kunde han skriva bra i vuxen ålder. Göran talade om att ägaren på gården bekostade hans utbildning till skomakare. På den tiden var det en lång väg från lärling till gesäll och mästare. Det sades att det var "kommungubbarna" som rådde honom att välja skomakaryrket.

Göran kom småningom till Västervik. Han hade då avancerat till gesäll och träffade där Johanna Katharina Qvist. Göran och Johanna gifte sig den 17 september 1861. Göran blev småningom skomakarmästare. Bilden ovan visar dem på äldre dagar.

Göran Allvins fader Jöns Nilsson var född den 21 juni 1788 och dog den 2 februari 1841 i Växjö. Till yrket var han trädgårdsmästare. Jöns gifte sig den 20 juli 1822 med Anna Greta Henke. Hon föddes den 5 mars 1797 i Ekeberga. Hennes föräldrar var Carl Friedrick Henke och Anna Helena Brauer. Anna Greta dog den 22 december 1861 i Växjö. Dessa uppgifter om Görans föräldrar är de sannolikaste vi har för närvarande, men de är inte absolut säkra.

Nästa avsnitt TillbakaFödd:16 sep 1834
Död:juli 1922
 
Fader:
Jöns Nilsson
 
Moder:
Anna Greta Henke
 
Gift med:
Johanna Katharina Qvist
Barn:
Alma1861
Alfrida1863
Hulda1865
Erik1868
Emilia1873
Amelie1875
Göran1877
Märtha1881
Harry1884
Göran Allvin med två av barnen

Göran Allvin - familjefadern

Både Göran och Johanna fick arbeta hårt för att försörja sin stora familj. Bilden visar Göran med två av sina barn. Det berättas som exempel att Johanna bland annat hjälpte till genom att ta emot tvätt till strykning. En gång kom en av flottans båtar till Västervik, och då fick hon all tvätt därifrån.

Skomakaremästaren Göran Allvin bodde senare delen av sitt liv i Fredriksten, Allén i Västervik. Han begravdes på gamla kyrkogården i Västervik lördagen den 29 juli 1922.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:16 sep 1834
Död:juli 1922
 
Fader:
Jöns Nilsson
 
Moder:
Anna Greta Henke
 
Gift med:
Johanna Katharina Qvist
Barn:
Alma1861
Alfrida1863
Hulda1865
Erik1868
Emilia1873
Amelie1875
Göran1877
Märtha1881
Harry1884
Johanna Qvist

Johanna Qvist

Johanna var född i Hallingberg. Henner far Carl Johan Carlsson Qvist, född den 31 oktober 1813 i Misterhult, var lantarbetare. Carl Johans föräldrar var Carl Qvist och Greta Larsdotter. Den 28 oktober 1838 gifte sig Carl Johan med Ingeborg Christina Svensdotter, född 9 maj 1817 i Tuna. Hennes föräldrar var Sven Jonsson Raak och Catharina Alexandersdotter. Ingeborg Christina dog 17 februari 1849 och Carl Johan den 4 november 1875, båda i Västervik.

Johanna arbetade som piga i Västervik när hon träffade Göran Allvin. Som 20-åring hade hon dessförinnan fått ett barn med en okänd man. Flickan föddes den 6 februari 1859 och döptes till Anna Maria. I församlingsboken antecknas att hon "absolverats" från denna synd, att ha fått barn i "lönskaläge". Hon fick betala en avgift till kyrkan för att få absolution.

Ett år senare blev hon med barn igen, en flicka som hette Alma. Denna gång var det inte i "lönskaläge", eftersom Göran Allvin uppgavs som fader. Däremot antecknades barnet som "oäkta".

Johanna gifte sig med Göran Allvin den 17 september 1861 och fick åtta barn efter att Alma kommit till världen.

Johanna dog vid 70 års ålder. Hon begravdes den 13 januari 1910.

TillbakaFödd:25 nov 1839
Död:januari 1910
 
Fader:
Carl Johan Qvist
 
Moder:
Ingeborg Christina
 
Gift med:
Göran Allvin
Barn:
Alma1861
Alfrida1863
Hulda1865
Erik1868
Emilia1873
Amelie1875
Göran1877
Märtha1881
Harry1884
Troligen Harry Alm

Alma Allvin

Alma flyttade tydligen till USA. Som gift hette hon Alma Alm. Att döma av två bevarade brev hade hon en son Harry och en dotter Alma. Det finns ett fotografi (bilden ovan) som kan föreställa sonen Harry, daterat 11/5 -05 och med texten "To my dear Aunt Hulda With Congratulations from your nephew Harry".

Det finns en bild av Alma sittande i en bil i bakgrunden till andra människor. På baksidan har hon skrivit en hälsning från USA. Man ser tyvärr för lite av Alma för att bilden ska ge något.

Alma dog troligen i Chicago någon gång efter den 1 mars 1947, då hon tillsammans med sin syster Emilia undertecknat en inbjudan till begravning av deras syster Hulda.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:18 mars 1861
Död:Okänt
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Alm
Barn:
Harry
Alma
Alfrida McDonnell

Alfrida Allvin

Alfrida föddes i Västervik men lämnade Sverige i likhet med sin äldre syster. Hon gifte sig i Sydafrika med Malachi McDonnell - se bilden nedan. De verkar ha bott i Pietermaritzburg i Natal Sydafrika.

Malachi McDonnell

I brev från Alfridas dotter Mary till Wilhelm Hagwall 1976 berättar Mary om en semesterresa som Alfrida och hennes barn gjorde till Västervik för att besöka föräldrahemmet. De stannade ett halvt år. Det var en underbar tid, som hon aldrig kommer att glömma, säger hon. De träffade då Göran och Johanna Allvin, Arthur Hagwall och flera av sina mostrar. Mary brevväxlade sedan med Arthur Hagwall. Vi har ett fotografi taget i Västervik som visar Alfrida och hennes fyra barn, förmodligen taget vid detta tillfälle:

Alfrida med sina barn

Alfrida dog vid 62 års ålder. Enligt ett brev från hennes dotterdotter Phyllis Smith till Wilhelm Hagwall hade hon astmatiska besvär som indirekt var orsak till hennes död.

Detta bekräftas av ett brev från den svenska missionären Augusta Emanuelson till Alfridas svåger Arthur Hagwall:

"De känna djupt förlusten, allra helst som ett alldeles särskilt gott förhållande mellan mor och barn alltid egt rum. Kathleen, fru Salter, drabbas väl hårdast av förlusten, då hon ständigt varit hos sin mor och med sällsynt ömhet vårdat sig om henne. Fru McDonnell har ju, som känt är, sedan många år tillbaka besvärats av astma".

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:14 aug 1863
Död:12 juli 1926
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Malachi McDonnell
Barn:
Charles1884
Mary1886
Kathleen1888
Bernard1892
Charles McDonnell?

Charles McDonnell

Charles var anställd av kommunen (the municipality) och arbetade där med befolkningsfrågor. Han var också ägare och tränare av kapplöpningshästar.

Fadern Malachi tycks ha förmedlat detta intresse - det verkar ha varit en passion för honom. Båda hans söner, Charles och Bernard, blev vad som kallades gentleman jockeys och var underbart skickliga ryttare och under en period också så framgångsrika att de blev omskrivna i tidningarna. Trots detta gav hästarna aldrig någon större ekonomisk framgång.

Charles gifte sig med Ethel Salter och de fick sex barn. Ethel dog omkring 1950.

Det finns ett fotografi av en ung man taget i Maritzburg - se bilden ovan. Tyvärr är det ingen påskrift om vem han är, men det skulle kunna vara Charles. Det kan förstås lika gärna vara Bernard - hur som helst kanske någon som ser bilden kan tala om säkert vem det är!

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:18 juli 1884
Död:5 juli 1935
 
Fader:
Malachi McDonnell
 
Moder:
Alfrida Allvin
 
Gift med:
Ethel Salter
Katedral i Durban

Mary McDonnell

Mary gifte sig med Ernest Thomas Page, som hade ett företag i Durban verksamt med något som hans dotter Phyllis kallar "French Polishing". De levde med sina fyra barn i Durban vid östra Sydafrikas kust. Bilden ovan visar katedralen i Durban.

Ernest dog den 27 juni 1967. Mary fick ett långt liv. Vi har ingen uppgift om när hon dog, men enligt brev från hennes dotter Phyllis mådde hon bra strax innan hon skulle fylla 96 år!

Den ende sonen Bernard gifte sig och fick tre söner. Bernard dog redan 1962, 48 år gammal. Bernards yngste son Paul, född 1952, togs under en tid på 1970-talet om hand av sin faster Phyllis.

Äldsta dottern Phyllis gifte sig med Alf Smith, som arbetade med tidningsproduktion, bland annat på den ledande dagstidningen i Durban. De fick två barn. Sonen Christopher dog 1972 bara 21 år gammal genom en olyckshändelse när han tjänstgjorde i flygvapnet. Dottern Pauline gifte sig och fick en dotter och två söner. Som gift hette hon Pauline Gandy. Hennes familj bodde på 1970-talet i nedervåningen av sin mors hus.

I brev från denna tid berättar Phyllis bland annat om afrikansk kvinna som arbetat i hennes hus sedan sexton år! Hon har också en vacker trädgård, där en 25 år gammal "boy" arbetar en gång i veckan. Phyllis förutser med ett visst vemod att det snart inte kommer att finnas sådant tjänstefolk för andra än de mycket rika.

Kay hade tydligen inga egna barn men adopterade en son. Hon bodde i alla fall under en period av sitt liv i ett område som heter Kokstad.

Yngsta dottern Patricia gifte sig och fick två söner och en dotter. Hon bodde i Johannesburg och hade ett mycket bra arbete på en ingenjörsfirma där. Hennes make dog 1980.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:1 jan 1886
Död:Okänt
 
Fader:
Malachi McDonnell
 
Moder:
Alfrida Allvin
 
Gift med:
Ernest Thomas Page
Barn:
Bernard
Phyllis
Catherine (Kay)
Patricia
Kathleens dotter Edith

Kathleen McDonnell

Kathleen make George Salter var broder till Charles' hustru Ethel Salter. Om George berättas att han liksom sin svåger var ägare och tränare av kapplöpningshästar med föga framgång. Han ärvde ett par "flaskbutiker" (bottle stores) och försökte driva dem. Han var dock ingen framgångsrik affärsman utan förlorade rörelsen. I stället koncentrerade han sig på hästarna men hade svårt att leva på dem.

Vi har ett vackert brudfoto av Kathleens och Georgs dotter Edith - se bilden ovan. Edith gifte sig med Dennis Cyril Payne i Pietermaritzburg, Natal, South Africa den 10 juni 1944. De fick tre söner.

Kathleens och Georgs son Arthur blev verksam inom säkerhetsbranschen.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+ och Barry Payne

TillbakaFödd:1 sep 1888
Död:6 juni 1955
 
Fader:
Malachi McDonnell
 
Moder:
Alfrida Allvin
 
Gift med:
George Salter
Barn:
Edith
Arthur
Longmarket Street i Pietermaritzburg

Bernard McDonnell

Bernard var yngsta sonen till Alfrida och Malachi. Familjen bodde i Pietermaritzburg som ligger i Kwazulu-Natal vid Sydafrikas östra kust. Den stora hamnstaden är Durban, där Bernards äldsta syster Mary bodde som gift. Pietermaritzburg ligger ungefär 8 mil norväst om Durban. Bilden visar en gammal gata i Pietermaritzburg som hette Longmarket Street.

Bernard var först verksam i civil förvaltningstjänst där han skulle ha blivit domare men gav upp och blev handlare på landet. Han var tämligen framgångsrik men måste tillslut lämna även denna verksamhet. Även Bernard var mycket intresserad av kapplöpningshästar och ägde några stycken men med föga utbyte.

Bernard gifte sig med Molly Pickering som kom från mycket framgångsrika farmare i norra delen av Natal. De fick tre barn, Roy, Philip och Jennifer.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+ och Barry Payne

TillbakaFödd:17 aug 1892
Död:februari 1968
 
Fader:
Malachi McDonnell
 
Moder:
Alfrida Allvin
 
Gift med:
Molly Pickering
Barn:
Roy
Philip
Jennifer
Hulda och Erik Allvin

Hulda Allvin

Hulda gjorde tillsammans med sin syster Emilia en resa till USA. De vistades där en tid i Chicago, där storasyster Alma slagit sig ner med sin make. Hulda och Emilia tycks ha stannat kvar en längre tid eftersom vi har uppgifter om att de arbetade som strykerskor och till och med hade ett eget strykeri tillsammans.

Hulda återvände i alla fall till Sverige. Bilden ovan visar Hulda tillsammans med sin bror Erik. Hulda gifte sig och fick därigenom efternamnet Lindblom.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:5 nov 1865
Död:20 feb 1947
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Lindblom
Erik Allvin

Erik Allvin

Om Erik vet vi för närvarande nästan ingenting. Det finns en antydan i efterlämnade papper att han utbildade sig till "engine driver", vad nu detta kan innebära. Uppgiften om när han dog kommer från Arthur Hagwall. Utöver bilden av Erik tillsammans med Hulda har vi dock det fotografi av Erik på äldre dagar som visas på bilden.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:15 april 1868
Död:1 maj 1933
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
Emilia och Hulda Allvin

Emilia Allvin

I samband med systern Hulda har berättats om den resa som Emilia och hon gjorde till USA. Bilden ovan visar de båda systrarna med Emilia till vänster.

Det finns också ett amatörfoto av Emilia och hennes make, båda i mogen ålder. Det kan vara värt att bevara även om det är suddigt. Gustav och Emilia står längst fram till vänster på bilden nedan. Enligt en anteckning hade de en son Erik, född omkring 1900.

Gustav och Emilia Jönsson

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:12 maj 1873
Död:3 jan 1963
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Gustav Jönsson
Barn:
Erik1900
Amelie Allvin

Amelie Allvin

Det finns ett amatörfoto med Amelie i ungdomens dagar. Trots suddigheten ser man ändå ansiktsdragen - Amelie syns till höger på bilden.

Amelie gifte sig med kaptenen i handelsflottan Johan Holmén. Enligt uppgift bosatte sig alla deras barn i Göteborg.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:21 aug 1875
Död:26 jan 1942
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Johan Holmén
Barn:
Marianne1908
Gurli
Carl Johan
Göran Allvin 17 år

Göran Allvin

Bilden ovan visar Göran vid 17 års ålder. Han fick möjlighet att utbilda sig till läkare. Vi har också ett fotografi av honom från Uppsala (se nedan), vilket tyder på att det var där han studerade.Göran Allvin i Uppsala

Göran gifte sig, men vi känner inte hustruns namn. Däremot har vi följande bild av henne.Göran Allvins hustru

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:27 dec 1877
Död:Okänt
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
 
Gift med:
Okänt
Harry Allvin som student

Harry Allvin

Harry drabbades av samma sjukdom som sin syster Märtha. För att försöka bota sin tuberkulos reste Harry till Sydafrika, där han hade sin syster Alfrida, gift McDonnell. Strax efter att Harry återvänt till Sverige dog han av sin sjukdom.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

TillbakaFödd:10 jan 1884
Död:29 sep 1907
 
Fader:
Nils Göran Allvin
 
Moder:
Johanna Katharina Qvist
Wilhelm Hagwalls födelsehus

Wilhelm Hagwall

Wilhelm Hagwall ses här vid 5 års ålder utanför det hus där han föddes. Hans pappa Arthur var yngst i syskonskaran Hagwall, som miste sina föräldrar 1878 (fadern) och 1879 (modern). Barnen sattes under en förmyndare, Kapten Lagus, och Arthur utackorderades till en familj Berg.

I en berättelse om sin barndom, som Wilhelm skrev, står bland annat:

Pappa hade det mycket svårt där och efter en sommar då han cyklat till Värmland där äldre bröderna Carl och Pehr blivit jordbrukare och bott hos dem, vägrade han att återvända till Bergs. Och hotade förmyndaren att skjuta sig om han tvingades till det! Han blev då inackorderad hos Mammas föräldrar.

Det var alltså hos Göran och Johanna Allvin som Arthur kom att bo, i det hus som bilden ovan visar. Här träffade han sin blivande hustru Märta Allvin. De gifte sig den 1 juni 1903.

Wilhelm fortsätter sin berättelse:

Efter bröllopet bodde mina föräldrar ett tag vid Valhallavägen i Stockholm, sannolikt beroende på pappas tjänstgöring eller utbildning. Jag föddes i Västervik hos morfar och mormor i ett nu rivet hus vid gamla kyrkan.

På baksidan av fotografiet står skrivet:

Ville, moster Amelie och morbror Johan den 24 juni 1909 (Vestervik N:a QU n:r 5). I detta hus är Wille född och i rummet över moster A:s hatt har Mamma och Pappa förlofvat sig. Ville är född i det diagonalt motsatta rummet.

Familjen flyttade snart till Skärv, Axvall i Västergötland eftersom Arthur skulle tjänstgöra där. Redan i april 1907 dog Wilhelms mamma i lungsot. Om sin barndom berättar han bland annat följande:

Jag har endast strödda minnen från min tidiga barndom. Långa tider har tydligen pappa själv tagit hand om mig och i övrigt har jag vistats hos min moster Amelie och hos min faster Dika.

Wilhelm berättar också att moster Amelie och hennes man Johan hade de två döttrar, Marianne född 1908 och Gurli född 1910. Faster Dika var gift med en folkskollärare Alfred Norén i Mjölsefall och barnlös. Wilhelm fortsätter:

Skaraborgs reg:te var förlagt till ena sidan av Axvalla hed med Västgöta reg:te på den andra. En sommar bodde jag hos pappa i hans rum i subaltärnflygeln på regementet. Jag minns hur vi åt yougourth, som då troligen var på modet, och särskilt kommer jag ihåg en gång när jag var sjuk och pappa skar biff fint strimlat och tärningar åt mig.

I officersmässens trädgård fanns fyra pigga föräldralösa rävungar som fångats i något gryt. De vistades vanligen i en bur som man gjort åt dem, men ibland roade sig de unga officerarna med att släppa ut dem så att de fick större rörelsefrihet. Vid ett sådant tillfälle stack en rävunge in i buskarna. Pappa rusade efter och tittade in bland buskarna men kom hastigt utspringande, svärjande, hojtande och vilt slående sig omkring med armarna. Han hade gått rakt på ett getingbo och blivit illa stungen i ansiktet.

Var jag åt mina måltider den sommaren kan jag inte minnas. Jag lekte väl en hel del för mig själv och hade mycket glädje av de stora landskapsmodeller som fanns utanför varje plutons kasernbyggnad. Dessa miniatyrlandskap var mycket illusoriska med små träd, kullar, vägar, sjöar, hus osv och användes vid utbildning i soldatens uppträdande i terrängen och taktiska genomgångar.

En underofficersfamilj Jarl hade ett par barn som jag lekte med på barns vanliga sätt. Speciellt minns jag hur vi vaktade en gring på vägen mot Axvalls station och delade på grindslantarna från hästskjutsar som vi öppnade för.

En dag fylldes av dramatik då bud kom om en stor skogsbrand vid Läckö slott. Pappas pluton blev uttagen att ila i snabb marsch till hjälp. Det måste bl a känts oroligt för honom att lämna mig ensam. Han bad kokhuspersonalen att jag skulle få äta där, men jag vet inte hur det gick - säkert bra.

Möjligt är att jag normalt fick min mat på officersmässen. I varje fall har jag minnen från samvaro med officerarna på mässverandan, speciellt en lilla julafton då de skänkte mig marsipanskinkor m m.

När jag en gång i världen fyllde 5 år fick jag av min pappa en femkronorssedel i present. Jag bodde då hos min moster Amelie i Fredriksten i Västervik. För femman tyckte moster att det var bäst att köpa ett fickur för samma summa men innan dess hade jag hunnit att med kompisars hjälp göra av med några tioöringar så att vi köpte ett paket tändstickor, gick till en liten å i närheten och tände tänsdsticka för tändsticka och njöto av ljudet när det släcktes av vattnet.

Klockan höll inte länge. Men i Hudiksvall året därpå märkte jag en dag att jag saknade min klocka. Men jag vågade förstås inte tala om det, utan en gång när jag stod i vårt hyresrum hos Noraeus och pappa frågade hur mycket klockan var, ja, då kunde jag bara svara att jag hade tappat klockan. Och givetvis, hade jag talat om det i tid så kanske man kunde ha annonserat och kunnat återfå den.

Nästa avsnitt


Född:20 sept 1904
Död:16 juni 1984
 
Fader:
Arthur Hagvall
 
Moder:
Märtha Allvin
 
Gift med:
Inga Borgstedt
Barn:
Gun1930
Clas1933
Maj1936
Wilhelm på Abraham Rydberg

Wilhelm Hagwall - sjömannen

Sommaren 1921, när Wilhelm var 16 år, fick han följa med på ett segelfartyg, Abraham Rydberg, som erbjöd utbildning i sjömanskap.

Det här fotografiet har antagligen tagits under denna sommar. Vi har också en bild av segelfartyget Abraham Rydberg:

Segelfartyget Abraham Rydberg


Nästa avsnitt Tillbaka


Född:20 sept 1904
Död:16 juni 1984
 
Fader:
Arthur Hagvall
 
Moder:
Märtha Allvin
 
Gift med:
Inga Borgstedt
Barn:
Gun1930
Clas1933
Maj1936
Wilhelm student

Wilhelm Hagwall - studenten

Wilhelm Hagwall tog studenten den 1 juni 1922. Här är ett fotografi av den nybakade studenten.Nästa avsnitt Tillbaka


Född:20 sept 1904
Död:16 juni 1984
 
Fader:
Arthur Hagvall
 
Moder:
Märtha Allvin
 
Gift med:
Inga Borgstedt
Barn:
Gun1930
Clas1933
Maj1936
Wilhelm officer

Wilhelm Hagwall - officeren

Wilhelm utbildade sig sedan till officer. Han blev fänrik 1927 och tjänstgjorde därefter under en lång serie sjökommenderingar i många befattningar inom ubåtsvapnet, från fartygschef och divisionschef till flottiljchef.

Andra sjökommenderingar var i sjömätningstjänst, som skyddsofficer på Drottning Viktoria och som chef för Karlskronaavdelningen.

Efter högre teknisk utbildning följde mellan sjökommenderingarna olika chefsbefattningar vid örlogsvarven och i marinförvaltningen. 1948 utnämndes han till kommendörkapten av första graden. Samma år blev han ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Efter sin pensionering var han bl a under tolv år lärare i matematik och fysik vid Ahlströmska skolan i Stockholm.

Intresset för att forska i släktens historia började tidigt och varade hela livet. I ett brev till brodern Emil den 5 april 1941 tillfogar Arthur ett PS: "Hörde av Wille att Hagwards gård sålts av den siste Hagwall på gården." Några dagar senare den 10 april kommer ett nytt PS: "Wille cyclar omkring lite på Gottland för att forska litet i släkten."Tillbaka


Född:20 sept 1904
Död:16 juni 1984
 
Fader:
Arthur Hagvall
 
Moder:
Märtha Allvin
 
Gift med:
Inga Borgstedt
Barn:
Gun1930
Clas1933
Maj1936
Inga Borgstedt 16 år

Inga Borgstedt

Inga mötte sin blivande man, Wilhelm Hagwall, redan när hon var 16 år - se bilden ovan. De gifte sig på nyårsdagen 1929.

Tillbaka


Född:13 okt 1909
Död:29 nov 1994
 
Fader:
Martin Borgstedt
 
Moder:
Ester Dahlberg
 
Gift med:
Wilhelm Hagwall
Barn:
Gun1930
Clas1933
Maj1936
Martin och Ester Borgstedt

Martin Borgstedt

Jakob Martin Borgstedt föddes i Hallingeberg. Han blev student i Jönköping 1879 och flyttade med föräldrarna till Ekeby norra, Edshult, Jönköping och Mariestad.

Martin Borgstedt tog examen som arkitekt vid Tekniska Högskolan 1884. Han vistades som arkitekt i USA 1887-1892.

1896 mantalsskrevs Martin Borgstedt i Stockholm. Hans fortsatta karriär beskrivs i nästa avsnitt.

1897 gifte han sig med Ester Dahlberg som ses tillsammans med Martin på bilden ovan.

Nästa avsnitt Tillbaka


Född:30 sep 1860
Död:1 maj 1915
 
Fader:
Gabriel Alfred Borgstedt
 
Moder:
Anna Sophia Arvedsson
 
Gift med:
Ester Dahlberg
Barn:
Sten1998
Etty1907
Inga1909
Odengatan 104

Martin Borgstedt - arkitekten

Bilden visar en fastighet på Odengatan 104 som Martin Borgstedt ritat och där familjen bodde under en tid. Huset ser precis likadant ut än idag. Dock har ännu ett hus byggts vid sidan av 104:an alldeles vid St Eriksplan.

Fyra veckor efter Martin Borgstedts död infördes följande dödsruna i Teknisk Tidskrift:

Martin Borgstedt

Den 2 maj i år afled i sitt hem i Stockholm arkitekten Jakob Martin Borgstedt. Den närmaste dödsorsaken var hjärtförlamning, som oväntadt hastigt ändade en växlingsrik och arbetsfylld lefnadsbana.

Borgstedt var född 1860 i Hallingeberg i Småland och fick efter afslutade skolstudier sin yrkesutbildning i Tekniska Högskolan i Stockholm, från hvars fackskola för arkitektur han utexaminerades år 1884. Efter några års praktik på olika arkitektkontor i Stockholm for han 1886 till Förenta Staterna, där han först arbetade inom sitt fack i Newark, N.J., och 1888 vann anställning hos den stora arkitektfirman George P. Post i New York, där han stannade till 1892. Under sin New Yorkstid var B. en af de mera aktiva ledamöterna i American Society of Swedish Engineers, i hvilken förening han fungerade såsom "president" 1890-91. År 1892 flyttade B. till San Francisco, där han hade ett eget arkitektkontor och ritade villor åt en del större byggnadsentreprenadfirmor. Emellertid lämnade han redan efter ett år det stora landet i Västern och återvände till hemlandet. I Sverige fann hans förmåga så godt som omedelbar användning. Han blef 1893 assistent åt professor I. G. Clason vid Tekniska Högskolan, en lärarebefattning, som han upprätthöll till 1896. Samtidigt fästes han vid Teknisk Tidskrifts redaktion, inom hvilken han dels arbetade som arkitektredaktör inom Afdelningen för Byggnadskonst åren 1893-1900, till dess uppdelning skedde i Afdelningarna för Arkitektur och Dekorativ Konst samt för Väg- och Vattenbyggnadskonst, dels bestred befattningen som tidskriftens hufvudredaktör och redaktör för Allmänna Afdelningen 1894-1901. Enligt då gällande organisation förenade han sin ställning i tidskriften med sekreterareskapet inom föreningens styrelse. Jämsides härmed bedref han egen arkitektverksamhet och uppgjorde sålunda bl.a. ritningen till nybyggnader för riksbankens afdelningskontor i Gäfle, Mariestad, Uppsala och Halmstad. Han hyste ett livligt intresse för konstindustrien och uppträdde på detta område som en talangfull mönsterritare särskildt för metallarmatur, byggnadsbeslag och dylika produkter. Sedan han 1901 lämnat Teknologföreningens tjänst, sysselsatte han sig först med ledningen af några affärsföretag inom konstgjuteri- och belysningsarmaturbranscherna samt sedan dessa upphört med egen arkitekt- och affärsverksamhet, hvarunder han uppförde åtskilliga hyreshus på Norrmalm och i Vasastaden. God stilist medarbetade han på senare år ofta i hufvudstadspressen, där man i aktuella byggnads- och stadsplanefrågor ofta såg inlägg och förslag, härrörande från hans penna.

Borgstedt var en man af själfständig och energisk karaktär, som från sina ungdomsår i Amerika behöll en god del "go ahead" i sitt arbete och uppträdande. Bland de mera bemärkta tilldragelserna inom föreningslifvet under hans sekretariat må här blott erinras om 1897 års Teknikermöte under Stockholmsutställningen samt den stora stadgeändringsstridens inledande med 1898-99 års förslag om föreningens omorganisation till "Svenska Ingenjör- och Arkitektföreningen" i samband med Andra sektionens upphörande och Första sektionens ombildning till en elevkår vid Tekniska Högskolan.

Såsom redaktör för Teknisk Tidskrift inledde Borgstedt en ny aera i tidskriftens tillvaro. Det torde nämligen ha varit B. som först mera målmedvetet anlade ekonomiska affärssynpunkter på driften av Teknisk Tidskrift. Han insåg till fullo Teknisk Tidskrifts möjligheter som annonsorgan och bidrog väsentligt till grundläggandet af den organisation af tidskriftens annonsväsende, som sedan utvecklat sig till en så betydelsefull faktor i tidskriftens och föreningens ekonomi. Borgstedts insats i tidskriftens utveckling blef därför af verkligt bestående värde för Svenska Teknologföreningen.

G. Holmberger

Martin Borgstedt var alltså också framstående som industriell designer - hans dotterson som skriver detta har bland annat ett vackert skrivbord i ek, en lampfot och ett skrivställ i jugendstil av hans hand!

Nästa avsnitt Tillbaka


Född:30 sep 1860
Död:1 maj 1915
 
Fader:
Gabriel Alfred Borgstedt
 
Moder:
Anna Sophia Arvedsson
 
Gift med:
Ester Dahlberg
Barn:
Sten1998
Etty1907
Inga1909
Martin Borgstedt med döttrar

Martin Borgstedt - familjefadern

Martin och Ester gifte sig omkring år 1900 och fick först sonen Sten. Han hade bland annat stor framgång som reseledare för Nyman & Schultz och ses här i sin krafts dagar:

Sten Borgstedt

Familjen bodde som redan nämnts under en tid i en fastighet på Odengatan 104 som Martin Borgstedt ritat. I en lägenhet fyra trappor upp föddes dottern Etty år 1907. Hon gifte sig så småningom med Gus Sköldemark och de bosatte sig i USA. Här ses Etty:

Etty Sköldemark född Borgstedt

Och här är ett atljéfoto av hennes man:

Gus Sköldemark

Några år senare flyttade familjen till ett hus i Huddinge, som vid denna tid hade blivit ett populärt område för Stockholms borgare och som fått direkt tågförbindelse. Här föddes Inga år 1909. På bilden överst ser vi arkitekten med sina döttrar i trädgården.

Nästa avsnitt Tillbaka


Född:30 sep 1860
Död:1 maj 1915
 
Fader:
Gabriel Alfred Borgstedt
 
Moder:
Anna Sophia Arvedsson
 
Gift med:
Ester Dahlberg
Barn:
Sten1998
Etty1907
Inga1909
Matssalen vid Karlaplan

Martin Borgstedt - de sista åren

År 1912 flyttade familjen till en stor lägenhet vid Karlaplan i Stockholm, en trappa upp i ett hörnhus. I en pendang till detta hus bodde Strindberg under en tid - med detta hus är numera rivet. Vi har två intressanta fotografier inifrån lägenheten. Bilden ovan visar tydligen matsalen i den tidens gedigna inredningsstil. En av de två högryggade stolarna vid bordet finns i författarens ägo.

Den andra bilden visar salongen med kristallkrona, piano, kakelugn, randiga tapeter och familjen samlad kring ett centralt bord:

Salongen vid Karlaplan

Martin Borgstedt avled 1915.

Tillbaka


Född:30 sep 1860
Död:1 maj 1915
 
Fader:
Gabriel Alfred Borgstedt
 
Moder:
Anna Sophia Arvedsson
 
Gift med:
Ester Dahlberg
Barn:
Sten1998
Etty1907
Inga1909
Ester Dahlberg

Ester Dahlberg

Ester Dahlberg gifte sig den 25 maj 1897 med arkitekten Martin Borgstedt. När hennes man gick bort redan vid 55 års ålder 1915 var Ester, eller Essan som hon kallades av sina närmaste, bara 45 år gammal med tre minderåriga barn: Sten,Etty och Inga.

Essan lämnade då den stora lägenheten vid Karlaplan och flyttade in i en något mindre lägenhet i Stockholm, där hon förbättrade sina levnadsmöjligheter genom att erbjuda kost och logi åt inneboende. På detta sätt lyckades hon klara sin familj ekonomiskt och ge sina barn en bra start i livet.

Författaren till detta släktalbum träffade ofta sin mormor och kände stor respekt för hennes bildning och känsla för stil och kultur. Hon hade upplevt stora svängningar under livets lopp mellan framgång och misslyckanden, lyxliv och mer pauvra förhållanden. Jag minns alldeles speciellt hur vi talade om den nya trenden mot allt större jämlikhet mellan människor, allt medan vi smuttade på söt vermouth i vackra kristallglas. Mormor hade den övertygelsen att en utjämning av människors levnadsvilkor också innebar en förlust av möjligheten till stora förändringar av livsförhållandena. "Förr i världen hade man mer att hoppas på och arbeta för", menade hon. Det gjorde livet intressantare att leva jämfört med den grå jämnstrukenheten av idag tyckte hon - och det var i början av 1950-talet!

Tillbaka


Född:8 juni 1870
Död:1954
 
Fader:
Johan Alfred Dahlberg
 
Moder:
Augusta Fredrika Hallbom
 
Gift med:
Martin Borgstedt
Barn:
Sten1998
Etty1907
Inga1909
Märtha och Wille Hagwall med far och styvmor

Märtha Hagwall som barn

Märtha Hagwall blev tidigt moderlös och togs i stor utsträckning om hand av sina fastrar Hilma och Dika. På bilden ovan ses hon med sin bror Wilhelm, pappa och styvmamma Helma:

Märtha gick på flickskolan i Skövde. Det finns ett par brev till Märthas farbror Emil som säger något om hur hon var under denna tid. Det första brevet skrevs när Märtha var 15 år, det andra strax efter 16-årsdagen. Här några utdrag ur dessa brev:

Farbror blir väl mycket förvånad över att få ett brev från mig, men jag skriver för att fråga om farbror tar emot några konfirmander i sommar. Jag skall nämligen gå och läsa då och jag skulle helst vilja gå hos farbror. Jag vet att farbror inte tog emot några när Wilhelm skulle gå och läsa så jag har inte mycket hopp att få gå hos farbror. Ser farbror att finge jag gå hos farbror så skulle jag sedan efter konfirmationen få komma till faster Dikas och farbror Alfred och stanna där tills skolan börjar igen. Jag har varit hos dem varenda sommar, och nu skulle det bli den första, som jag inte alls skulle få komma dit, eftersom jag skall konfirmeras. Men om jag kunde få komma till farbror Emil så bleve ju det mycket billigare att resa från Gamleby till Kisa än härifrån och dit. Jag skulle nog annars få gå här i staden de veckorna, som jag (om jag kunde få gå hos farbror Emil) skulle få vara i Mjölsefall. Om farbror Emil tar emot några konfirmander så låt mig också få komma med, snälla farbror. Vill farbror vara snäll och skriva snart och tala om, om jag får komma eller icke. (Brev från Skövde den 2 december 1921)
Tusen tack för brevet. Jag skulle ha svarat på det förr, men så fick jag spanska sjukan och blev liggande en vecka. Nu är jag emellertid bra igen. Det skulle vara rysligt roligt, om farbror kunde skrapa ihop så många barn, att det kunde bli läsning hos Er i sommar. Jag är mycket glad över, att Ni vilja ta emot mig, om det blir något av. Maggie skall också gå och läsa i sommar, har jag hört, och det vore förtjusande, om hon också finge gå hos farbror. Snälla farbror, ta emot henne, om hon ber att få komma. Det vore roligt, om den flickan, farbror talade om, verkligen ville gå i sommar. Jag förstår mycket väl, att det skulle vara besvärligt för Er att ha inackorderingar, och prästgården kanske inte är stor, men bara för en gångs skull, snälla farbror! Jag vill gärna vänta och se, hur det blir, bara det inte dröjer för länge, för då kanske det är fullt på alla andra ställen, om farbror inte får tillräckligt många elever. Och minst 5 är man väl tvungen att vara. Det vore roligt, om farbror ville skriva till mig, om några anmält sig, så att jag får höra, hur saken står. I fredags fyllde jag sexton år och blev naturligtvis mycket uppvaktad. Kaffe på sängen med tårta och blommor och en hel brevpacke. Sedan på eftermiddagen kommo 5 flickor av mina klasskamrater. De gåvo mig ett presentkort på 5:00, och för det skall jag ta ut en sak hos en juvelerare Pettersson. Antagligen lägger jag till några kronor, så att jag får något finare. Så fick jag 8 kr. av dem här hemma, och 10 kr. av faster Dika. Jag fick 15 kr. av henne till julklapp, och av dessa 25 riksdaler skall jag köpa mig en koffert. (Brev från Skövde den 12 februari 1922)
Nästa: Märtha som vuxen


Född:10 feb 1906
Död:30 april 1966
 
Fader:
Arthur Hagwall
 
Moder:
Märtha Allvin
 
Märta Hagwall

Märtha Hagwall som vuxen

Också efter barndomsperioden förblev banden starka mellan Märtha och hennes faster Dika. Här följer några utdrag ur Dikas brev till sin bror Emil som visar hur levande kontakten var.

Hit kommer Märta som vanligt, skrev i förrgår, att skolan slutar d. 2 Juni så hon kan nog ej komma före den 4de så du hör, hon tänker ej förnöta tiden i Skövde. (Brev 11 maj 1923)
Märta kommer väl hit, då hennes skola slutat, få se, hur det blir, om hon kommer att stanna i vinter också. (Brev 12 maj 1924)
Min Märta knogar om dagarna på en bankkurs från Hermods korrespondensinstitut, och nog få de arbeta alltid, så inte vill jag skriva under på, att det går på lediga stunder. (Brev 14 maj 1925)
Märta kommer hem nu endera dagen efter att ha genomgått en 3 månaders hushållskurs i Motala. Förut var hon 3 mån. hos Sjögrens i Tjällmo. Arthur flyttar ej till Eksjö förrän 1 mars nästa år, och vill nog då ha hem henne. Till dess ville hon nog ha en plats. (Brev 14 maj 1926)

Märtha kom 1927 till Eksjö tillsamans med sin far, Kapten Arthur Hagwall. Här tjänstgjorde hon sporadiskt på häradsskrivarekontoret, Eksjö sparbank och de senaste åren på Smålands-Tidningen. Under hela livet var hon också ett stort stöd för sin far.

Att Märtha var mycket omtyckt i arbetslivet visar följande citat från Smålands-Tidningen vid hennes död:

Märtha Hagwall var ingen dussinmänniska. Det vilade en sällspord glättighet och friskhet över hennes väsen. Sitt medfödda intresse för livet och människorna bevarade hon livet igenom. Hon var en livsbejakande och glad människa, spontan och hjälpsam. Hon hade lätt att få vänner, och många är därför de saknadens tankar, som nu samlas kring hennes minne.

På denna tidnings officin, där Märtha Hagwall sedan flera år tillbaka tjänstgjorde på korrekturet, var hon bland alla vännen och kamraten, sympatisk, lättillgänglig och trivsam. Hennes ljusa livssyn, porlande skratt och vänliga sätt gjorde henne till en uppskattad tillgång i kamratkretsen.

På detta fotografi ser vi Märtha på äldre dagar tillsammans med sin far.

Märtha Hagwall med sin far
Tillbaka


Född:10 feb 1906
Död:30 april 1966
 
Fader:
Arthur Hagwall
 
Moder:
Märtha Allvin
 

Personindex

Arthur Hagwall och hans efterkommande

Klicka på namnet för att komma till en persons egen hemsida!

NamnFöddDöd
Allvin, Alfrida18631926
Allvin, Alma1861Okänt
Allvin, Amelie18751942
Allvin, Göran18341922
Allvin, Göran1877Okänt
Allvin, Harry18841907
Allvin, Emilia18731963
Allvin, Erik18681933
Allvin, Hulda18651947
Allvin, Märtha18811907
Borgstedt, Inga19091994
Borgstedt, Martin18601915
Dahlberg, Ester19701954
Hagwall, Arthur18771976
Hagwall, Märtha19061966
Hagwall, Wilhelm19041984
McDonnell, Bernard18921968
McDonnell, Charles18841935
McDonnell, Kathleen18881955
McDonnell, Mary1886Okänt
Qvist, Johanna18391910