Den unge Carl Hagwall

Carl Hagwall

Carl var det första av barnen som föddes sedan Johan Petter flyttat till Västervik. Sven-Olof har hört att Carl efter faderns död togs om hand rent praktiskt av "käringa Lecke".

Nästa avsnitt TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Sjömansbok för Carl Hagwall

Carl Hagwall - sjömannen

Carl skulle just fylla 15 år och hade avlagt realexamen vid Västerviks allmänna läroverk, när han gjorde sin första segling till andra länder. Seglingarna har antecknats i motböcker, dvs sjömansböcker, som Magnus har i förvar. Carl seglade först som jungman den 14 juli - 28 augusti 1888 med skonerten Cathrine från Västervik till Geestemünde (vid Elbe, innanför Hamburg) och åter till Västervik.

Den 27 september samma år följde Carl med skonerten Inez från Västervik till Rio de Janeiro, där han befann sig den 10 januari 1889. Härifrån seglade Inez vidare till bland annat Guadeloupe och Port Natal längst ut på Brasiliens östkust. Småningom mönstrade Carl på skeppet Manuel R. Euza (namnet svårläst) som var på 283 ton. Där arbetade han från 30 juli till 16 november 1889 och kom bland annat till New York. Hur Carl kom hem vet vi inte, men han hade då tillbringat cirka ett och ett halvt år till sjöss!

Nästa avsnitt TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Agronomen Carl Hagwall

Carl Hagwall - agronomen

Efter dessa seglatser arbetade Carl i Värmland hos sin bror, agronomen Pehr Hagwall, fram till den 25 juli 1891. Den 1 november detta år började han på Alnarps lantbruksinstitut och blev agronom efter två års studier.

Efter sin examen flyttade Carl till Värmland, där han bosatte sig i Skål, Alster. Här köpte han en gård som låg nära nära brodern Pehrs. Den lilla byn Skål bestod av sju hushåll som delade på den odlingsbara marken. Carls gård hade en tredjedel av byn och Pehrs något mindre.

Carl träffade också här sin blivande hustru Anna Nilsson och bröllopet stod den 1 juli 1897. Deras fem första barn föddes i Skål. Familjen blev kvar i Skål till 1902/1903, då den flyttade till Östanås i Älvsbacka där Rudolf föddes. Efter några år flyttade familjen 1906 till en gård i Lersjön, som också hörde till Älvsbacka, och här föddes Maggie.

Efter bara något år var det dags för Carl att bli arrendator på den stora gården Kungsskogen i Lungsund, en gård som ägdes av Kungl Majt och Kronan. Här föddes Bojan och Alcy.

Kungskogen, som ägdes av kungen, var en av de största gårdarna i Sverige. Till Carls förargelse tillät inte kungen att Carl sköt älg - detta högvilt skulle reserveras för den kungliga jakten! Carl byggde en mycket stor lada, också den i rekordklass. När höet skulle upp på ladans loft användes tjuren för att dra en speciell anordning för att transportera höet. På gården hade Carl hela 100 kor och 12 hästar. Sju "mjölkflickor" skötte om mjölkningen av korna och även vidareförädling till grädde, smör och ost.

Nästa avsnitt TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Carl, Anna och deras 9 barn

Carl Hagwall - familjefadern

Tyvärr drabbades Värmland under denna tid av stränga vintrar - tre år i sträck frös grödan. Resultatet blev konkurs och Carl tvingades lämna Kungskogen. Under åren 1910-12 bodde familjen först en kort tid i Benneberg, Arnästorp, Ölme, därefter i Lingome, Värö. Under ett år av denna tid arbetade Carl som inspektor vid skogsavverkningen i Mjölsefall, Kisa.

Därefter beslöt Carl sig för att lämna Värmland och flytta till Stockholm. Där bosatte sig familjen i Hagalund, och här föddes 1920 det yngsta barnet Sven-Olof. Bilden ovan visar hela familjen innan Sven-Olof var född.

Nästa avsnitt TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Stockholms Chaufförskola

Carl Hagwall - företagaren

Carl gick först igenom en teknisk utbildning och byggde sedan upp en "chaufförskola", motsvarigheten till en körskola. Den startade 1913 eller 1914 med adress Roslagsgatan 15, senare Hälsingegatan 17.

Ett elegant reklamprospekt för skolan har bevarats och finns hos Magnus. Äldste sonen Nils var en av lärarna i skolan. Han kunde sedan vara med eleverna vid uppkörning inför ansvarig polis. Ingen tycks ha ifrågasatt att Nils själv var 16 år och saknade körkort. Enligt 1906 års förordning om automobiltrafik var dock hastigheten i tättbebyggt samhälle begränsad till 15 km/tim vid dagsljus och 10 km/tim vid mörker eller dimma!

Bilden ovan visar två eleganta bilar utanför Carls chaufförskola.

I ett brev från Carls syster Dika till brodern Emil får vi några glimtar från den här tiden då Carl bosatt sig i Stockholm:

Vår granne på herrgården, Odén, var med på Bondetåget, så han hälsade på Carl på bilverksta´n, men fick ej tala många ord med honom, han hade hiskeligt bråttom med ett par bilar, som skulle vara i ordning till den där vintertävlingen. Ja, måtte det bara gå framåt för honom, så att han fortfarande kan ha sin verksamhet där. (Brev 12 mars 1914)
Carls ha de mycket bra. Thérèse har varit hos dem, och hade ofantligt trevligt, skrev hon. Han har nu låtit inleda telefon till hemmet. I somras sände han Arthur 100 Kr. i ränta och jag fick på min födelsedag av honom ett sidenblustyg, så nog tror jag affären går framåt, som väl är. Han är så nöjd och belåten, är glad, att han ej har lantbruk längre. (Brev 21 september 1914)

Nästa avsnitt TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Carls verkstad

Carl Hagwall - verkmästaren

I samband med chaufförskolan drev Carl också en reparationsverkstad för bilar. Att lära sig köra och reparera bilar ingick på denna tid i utbildningen till chaufför, eftersom det var nödvändigt att man själv kunde utföra enklare reparationer av sin bil. Under krigsåren, när få bilar reparerades, uthyrdes verkstaden som lagerlokal för kålrötter, som vid denna tid ofta ersatte potatis. Sonen Rudolf har om detta en kommentar på ett inspelat band: "I slutet av kriget var man rätt le på kål".

Chaufförskolan lades ner i samband med att mera formell auktorisation infördes för sådana skolor. Verksamheten koncentrerades då i stället till reparationsverkstaden.

Bilden ovan visar en interiör från Carls verkstad på Hälsingegatan.

Nästa avsnitt TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Carl på äldre dagar

Carl Hagwall på äldre dagar

Vid 60 års ålder gick Carl i pension, 1933. Familjen flyttade från Hagalund i Solna till Rådmansgatan 65 (1925), Observatoriegatan 5 (1929) och Västmannagatan 28 (1934). Två år senare satsade de vuxna barnen olika penningbelopp för att köpa en bostadsrättslägenhet på Jakobsbergsgatan 33, där Carl bodde till sin död 1941.

TillbakaFödd:28 juli 1873
Död:3 april 1941
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Anna Nilsson
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920
Brita Hagwall

Brita Hagwall

Brita växte upp i Värmland, där hon genomgick folkskolan. När familjen kommit till Stockholm blev hon telefonist och utbildades efter hand till olika arbetsuppgifter. Till en början lärde hon sig att koppla och kontrollera samtal inom Stockholm. Sedan placerades hon vid Sverige-bordet, där samtal till hela landet förmedlades.

Längre fram lärde sig Brita tyska och kunde då arbeta på Utlandsbordet med samtal till och från Tyskland. Efter studier i engelska kunde hon även hantera samtal till England och USA. Slutligen lärde hon sig också franska för Frankrike-samtal. Brodern Rudolfs sondotter Hedvig berättar: "Jag var så stolt när jag var liten över att min farfars systrar talade en massa språk och åkte utomlands så mycket fast de var så gamla."

Brita bodde i sina föräldrars lägenhet så länge de levde och tills lägenheten försvann 1967 i samband med omdaningen av Norrmalm. Hon flyttade då tillsammans med systern Maggie till St Eriksgatan 116 där hon bodde resten av livet.

Källa: Sven-Olof Hagwall, Magnus Hagwall+ och Hedvig Bruckner

Tillbaka


Född:2 maj 1898
Död:15 aug 1984
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
Nils Hagwall

Nils Hagwall

Nils gifte sig med Karin Gunhild Margareta (Greta) Andrén, född 11 augusti 1900 i Katarina, död 1 juli 1990 i Bromma. Gretas far var Hjalmar Herbert Wilhelm Andrén, född 1861 i Stockholm och död 1937 i Stockholm. Gretas mor hette Elin Maria Teresia Johansson, född 1872 i Skultuna, död 1951 i Stockholm.

Nästa avsnitt


Född:3 sep 1899
Död:3 okt 1968
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Greta Andrén
 
Barn:
Maj1918
Gunnar1922
Den unge motormannen Nils Hagwall

Nils Hagwall - körskoleläraren

När Carl Hagwall startade chaufförskola med verkstad i Stockholm under första världskriget, blev äldste sonen Nils en stor tillgång. Han blev snart känd som en god bilmontör bland kunderna.

Redan i 16-årsåldern - innan han ännu hade körkort - körde Nils skolbilen med eleverna till polisen, när denna skulle utfärda körkort. Nils var tydligen så känd av poliserna att de inte tänkte på att han ju fakriskt inte hade körkort själv.

Källa: Sven-Olof Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:3 sep 1899
Död:3 okt 1968
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Greta Andrén
 
Barn:
Maj1918
Gunnar1922
Dika Hagwall som ung

Dika Hagwall

Dika var döv vid födseln och fick som ung gå i dövstumskola i Örebro. Hon lärde sig att läsa på munnen och kunde så småningom tala, dock utan modulation.

Efter att familjen flyttat till Stockholm under första världskriget, föddes brodern Sven-Olof, 20 år yngre än Dika. Som barn var han hennes idol. Sven-Olof har påpekat att uttrycket "dövstum" var felaktigt om Dika - hon talade ju helt förståeligt!

Dika bodde liksom sina systrar Brita och Maggie hemma hos föräldrarna på Jakobsbergsgatan, där hon arbetade hos sin mamma. Hon drabbades av cancer och dog vid 47 års ålder.

Källa: Sven-Olof Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:14 sep 1900
Död:7 feb 1948
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
Inez Hagwall

Inez Hagwall

Inez utbildade sig till skolkökslärarinna efter att ha genomgått folkskola och flickskola. Hon kunde tillreda verkligt fin mat när det gällde.

Inez kom att arbeta som lärarinna i matlagning, osthantering med mera i Kalmar-trakten. Där mötte hon sin blivande make, bankkamrer Sture Jennes. De gifte sig den 18 november 1943 i Ringarums kyrka.

Sture Jennes var född den 22 mars 1891 i Figeholm, Misterhult och dog den 5 november 1961. Hans föräldrar var grosshandlaren Karl Efraim Jennes, född 15 juni 1861, död 27 oktober 1931, och Maria Charlotta Hasselgren, född 19 juni 1864 i Tomatorp, död 5 augusti 1933 i Figeholm.

Källa: Sven-Olof Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:14 okt 1901
Död:8 mars 1989
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Sture Jennes
Elsa Hagwall

Elsa Hagwall

Elsa utbildade sig till folkskollärarinna och var verksam som sådan i Akebäck på Gotland från hösten 1925. Hennes bror Sven-Olof, som då var fem år gammal, fick följa med på sin första Gotlandsresa samma år för att hälsa på henne. Han har berättat att halm var utstrött i fartygets lastrum med en presenning ovanpå - där sov han gott!

Elsa gifte sig den 5 maj 1935 i Adolf Fredrik i Stockholm med Sigurd Emil Campbell, som var distriktslantmätare i Gotlands norra distrikt. Sigurd Campbell var född 30 november 1884 i Linköping och dog 2 januari 1957 i Uppsala domkyrkoförsamling. Sven-Olof besökte dem på Gotland sommaren 1936 och arbetade då med i lantmäteriet.

Elsa och Sigurd tog ett adoptivbarn, som fick namnet Karin Catharina Angelica Campbell. Hon föddes 30 maj 1940 i Mora.

Källa: Sven-Olof Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:31 dec 1902
Död:20 nov 1989
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Sigurd Campbell
 
Adoptivbarn:
Angelica1940
Rudolf Hagwall

Rudolf Hagwall

Rudolf Hagwall föddes i Älvsbacka i Värmland. Han kom till Stockholm med den övriga familjen när han var cirka tio år gammal. Rudolf hade då åtta syskon.

1923 tog Rudolf studenten i Östra Real. Under 20-talet - berättar brodern Sven-Olof - fick Rudolf på söndagar låna pappa Carls bilskolebil. Carl hade ju bilskola vid denna tid. Det var en öppen Packard och ibland fick Sven-Olof följa med. En gång var Operans blivande balettprimadonna med i bilen - men då fick inte Sven-Olof föja med! Det var på den tiden ganska ovanligt att se tre eller fyra bilar samtidigt.

1930 blev Rudolf civilingenjör i skeppsbyggnad vid Kungl Tekniska Högskolan. Sedan arbetade han som konstruktör vid Finnboda Varf och Ekensbergs varv i Stockholm. Från 1933 till 1940 var Rudolf verksam vid tullens kustbevakningsinspektion.

Enligt brodern Sven-Olof arbetade Rudolf också i USA, där han också började röka cigarretter - upp till tre 20-paket om dagen - tills den dag han trampade på cigaretterna och därefter inte rökt en enda! Enligt sondottern Hedvig sade han ofta när någon tände en cigarett i hans närvaro: "Ska du inte sluta med det där? Jag slutade röka redan 1928!"

Efter tiden vid kustbevakningsinspektionen kom Rudolf till Marinförvaltningen. Vid den senkomna upprustningen av det svenska sjöförsvaret var han kontrollant vid byggandet av 24 minsvepare av typerna M 39 och M 40.

1943 kom Rudolf till Lotsstyrelsen och blev där förste fyringenjör för fartygs- och maskinärenden. Han övergick till motsvarande befattning, nu som byrådirektör, i det nybildade Sjöfartsverket. Rudolf pensionerades 1970.

Rudolf var mycket konstintresserad och var med och bildade Sundbybergs Allmänna Konstförening 1950. Han tillhörde sedan dess styrelse i flera decennier.

Källa: Sven-Olof Hagwall, Magnus Hagwall+ och Hedvig Bruckner

Tillbaka


Född:29 sep 1904
Död:23 okt 2000
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Greta Bohman
 
Barn:
Magnus1937
Håkan1941
Greta Hagwall

Greta Bohman

Greta Bohman gifte sig 1934 med Rudolf Hagwall. Följande historia om hur de fann varandra berättas av Sven-Olof:

Bland mina systrars väninnor hette en Greta Bohman. Det var så Greta och Rulle träffades. Och träffades oftare och oftare. En dag beslöt de att förlova sig.

På den tiden kunde det inte hända att man genom att läsa tidningen fick reda på att ens son gift sig. Nej - först förlovning och sedan giftermål.

Troligen hade Rulle frågat pappa, som då svarat 'Fråga mamma!', varvid Rudolf och Greta uppsökte mamma i våningen. Hon skurade golvet i ett av rummen och var tydligen föga beredd på frågan som kom: 'Mamma, får vi förlova oss?'.

Mamma ställdes i en ny och helt okänd situation. Hon sade nej! Varvid Greta började gråta högljutt. Jag stängdes ute och efter en liten stund var tydligen allt avklarat och de unga tu förlovade.

Efter cirka 6-7 år hade de sparat ihop till att gifta sig och köpa möbler till lägenheten. Där bodde de sedan till huset skulle rivas omkring 40 år senare.

Rudolf och Greta dog hösten 2000 med några veckors mellanrum efter ett mycket långt liv tillsammans.

Källa: Sven-Olof Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:22 nov 1905
Död:7 nov 2000
 
Fader:
Emil Bohman
 
Moder:
Anna Dahl
 
Gift med:
Rudolf Hagwall
 
Barn:
Magnus1937
Håkan1941
Maggie Hagwall

Maggie Hagwall

Maggie utbildade sig till tullkontorist. Hon bodde liksom sin äldre syster Brita kvar på Jakobsbergsgatan 33 tills lägenheten försvann 1967 i samband med omdaningen av Norrmalm. De flyttade då till St Eriksgatan 116 där hon bodde resten av livet.

Brodern Rudolfs sondotter Hedvig berättar: "När jag konfirmerades var Maggie med och jag fick hennes konfirmationshalsband. Det hade hon fått av sina föräldrar Carl och Anna."

Källa: Magnus Hagwall+ och Hedvig Bruckner

Tillbaka


Född:5 jan 1906
Död:27 juni 1989
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
Bojan Hagwall

Bojan Hagwall

Bojan Hagwall blev tullkontorist liksom sin syster Maggie. Hon gifte sig den 3 oktober 1935 i Stockholm med ingenjören Sven Johan Dessle, född i Stockholm 4 april 1905, död 5 september 1996 i Stockholm.

Källa: Magnus Hagwall+Född:19 sep 1907
Död:9 feb 1958
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Sven Dessle
 
Barn:
Johan1938
Ylva1941
Alcy Hagwall

Alcy Hagwall

Alcy utbildade sig till kartriterska. Hon gifte sig den 6 januari 1938 med veterinären Antoni Johannes Seeberg, född den 9 april 1900 i Grams socken, Haderslev, Danmark, död 1983 i Hornslet. Antonis far var godsägare Jens Peter Seeberg, född 2 mars 1863 i Brendstrup, Rödding, Danmark, död 9 mars 1957 i Gram, Danmark. Hans mor var Anna Cathrine Magdalene Overbeck, född 18 april 1872 i Magstrup, Danmark, död 13 mars 1957 i Gram, Danmark.

Källa: Magnus Hagwall+Född:1 mars 1910
Död:8 dec 1976
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Antoni Seeberg
 
Barn:
Ole1940
Agnete1947
Jens1949
Sven-Olof Hagwall

Sven-Olof Hagwall

Sven-Olof gifte sig första gången den 24 oktober 1943 i Skeppsholmskyrkan med Birgit Elsie Maria Palmegård, född den 2 november 1920, död den 10 juli 1997 i Stockholm. Sven-Olof och Birgit fick sonen Anders.

Andra gången gifte sig Sven-Olof med Britta Nancy Elisabet Fredlund, född den 3 mars 1921. De fick sonen Peter.

Sven-Olof gifte sig tredje gången med Louise Chichportich, född 10 januari 1925 i Constantine, Algeriet.

Sven-Olof bodde de sista åren i Le Castellet i Frankrike, där han dog den 29 september 2004.

Läs vidare Sven-Olofs berättelse om sig själv.

Nästa avsnitt


Född:29 feb 1920
Död:29 sep 2004
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Birgit Palmegård
Britta Fredlund
Louise Chichportich
 
Barn:
Anders1945
Peter1956
Sven-Olof Hagwall civil

Sven-Olof Hagwall på äldre dar

Sven-Olof utbildade sig till sjöofficer. Om den långa vägen från skolpojke till Örlogskapten i början av förra seklet berättar han själv mycket levande:

Man trodde tydligen inte på folkskolan, då man som femåring satte mig i Ateneum för flickor och efter ett år i Carlssons skola (som nuvarande kungen senare gick i) på Östermalm.

Efter två år kom jag som 9-åring in i Vasa Real. Första året gick dåligt - jag fick läsa upp matematik och tyska... der, die, das ..., vilket jag dock klarade.

Jag hade nedsatt terminsavgift från 800 kr till 50 kr. Pappa hade så liten inkomst. Men för nedsättning fick man inte ha underbetyg! Rektorn sade detta till pappa, och jag stod intill och hörde det. Pappa sade aldrig något om detta, men för mig var det en stor och ständig tyngd.

Emellertid klarade jag alla de sex klasserna under hårt pluggande. Jag ansåg B+ som ett klart överbetyg! Till sist klarade jag realexamen ganska bra 1935 som 15-åring.

Betyget räckte inte till att komma in i Norra Real eller Östra Real (där Rudolf tagit studenten) men väl till 'Högre Allmänna Läroverket å Kungsholmen'. Där tog jag studenten med tillräckliga betyg för att bli kadett på Sjökrigsskolan 1938, därtill rådd av kusin Wille Hagwall. Skolor och högskolor i försvaret var ju gratis med lön etc.

Jag var med om - och sjöng vid - min brorson Magnus' studentexamen. Och fick en chock när jag läste betygen! Han tyckte ett av ämnena var dåligt - 'bara litet a'. I mitt betyg ingick inga små a, men ett stort A - i gymnastik.

Som barn fick jag aldrig pengar. I 6-årsåldern spelade jag kula och vann motståndarens kulor, varefter han köpte dem tillbaka, varvid jag kunde köpa en lång och smal karamellpinne. I övrigt var jag aldrig i behov av pengar.

Sommaren 1930 - Stockholms-utställningens år - fick jag ett inträdeskort á 5 kronor av pappa. Man tog spårvagnen ditut - det kostade inget. När biljettkonduktören kom, stod man redan färdig att hoppa av... Genom att låtsas att ett par var mina föräldrar kom jag gratis in på nästan alla utställningens evenemang.

Vid hemkomsten stod en bit från vårt hus en 'varmkorvförsäljare'. Han gillade mig tydligen - jag brukade stanna och prata och skoja med honom. Han gav mig alltid en varm korv med senap.

Några år senare lärde jag känna en man som skötte filmapparaten i en biograf på Drottninggatan. Hos honom såg jag två filmer i veckan. Senare under skoltiden behövde man ju praktiskt taget inga pengar.

När jag var 12 år och klarat skolan köpte pappa en cykel - 'Världens skönaste' etc. Det var ett av mina lyckligaste ögonblick. Om någon idag skulle ge mig en Rolls Royce skulle jag inte bli hälften så glad.

Jag har skrivit allt detta för att visa vilken skillnad det var mellan förr och nu.

Le Castellet 28 februari 2002 (82 år gammal)

Sven Olof Hagwall

Källa: Sven-Olof Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:29 feb 1920
Död:29 sep 2004
 
Fader:
Carl Hagvall
 
Moder:
Anna Nilsson
 
Gift med:
Birgit Palmegård
Britta Fredlund
Louise Chichportich
 
Barn:
Anders1945
Peter1956
Carls hustru Anna

Anna Nilsson

Annas far var hemmansägare och kyrkvärd i Klingerud, Skåre, Grava socken, Värmland. Han var född den 30 maj 1845 i Grossbol, Grava, och dog den 21 augusti 1907 i Grava. Annas mor var född den 18 januari 1845 i Humletorp, Nor, Värmland, död den 11 mars 1904 i Klingerud, Grava.

Anna gifte sig den 1 juli 1897 med Carl Hagvall. Detta fotografi visar Anna som ung och nybliven hustru till Carl.

Sven-Olof, yngsta sonen, berättar följande om sin mamma.

Mamma hade en egenhet, man har väl rättighet till det när man har sju döttrar. När hon till exempel ville tala med Bojan, ropade hon: 'Brita, Inez, Elsa, Maggie, Bojan!' Det var lustigt att se de spända ansiktena på de systrar som inte ännu ropats upp och de lugna ansiktena på dem som gåtts förbi.

Att tänka sig att ha tio barn utan någon som helst hjälp från stat eller kommun. Det var 1800-talets stil.

Nisse ville väl inte gå i skolan. Brita gick bara folkskolan men tog igen senare som framgår av berättelsen om henne. Alla de övriga systrarna gick flickskolor och studerade därefter i specialskolor för vissa yrken. Till och med Dika fick lära sig läsa och tala.

Föräldrarna insåg att skolan var viktig. Men det kostade pengar. Rudolf avbröt till exempel ettt år vid tekniska högskolan - därför att pappa inte hade råd - och arbetade då i verkstaden.

Tillbaka


Född:29 april 1874
Död:15 maj 1943
 
Fader:
Alfred Nilsson
 
Moder:
Anna Cajsa Larsdotter
 
Gift med:
Carl Hagwall
 
Barn:
Brita1898
Nils1899
Dika1900
Inez1901
Elsa1902
Rudolf1904
Maggie1906
Bojan1907
Alcy1910
Sven-Olof1920

Personindex

Carl Hagwall och hans efterkommande

Klicka på namnet för att komma till en persons egen hemsida!

NamnFöddDöd
Hagwall, Carl18731941
Nilsson, Anna18741943
Hagwall, Brita18981984
Hagwall, Nils18991968
Hagwall, Dika19001948
Hagwall, Inez19011989
Hagwall, Elsa19021989
Hagwall, Rudolf19042000
Bohman, Greta19052000
Hagwall, Maggie19061989
Hagwall, Bojan19071958
Hagwall, Alcy19101976
Hagwall, Sven-Olof19202004

Välj släktgren här:

Johan Petter Hagvall
Emilia Fredrika Wiman
John Hagvall
Pehr Hagwall
Emil Hagwall
Carl Hagwall
Arthur Hagwall