Pehr Hagwall

Pehr Hagwall

Pehr föddes också på Oxtorgsgatan 7, två år efter Dika, 1868. Redan 1886 fick han betyg från Alnarp - agronom strax innan han skulle fylla 18 år! Hösten 1889 flyttade Pehr till Skål i Alster, Värmland, där han köpte en gård.

Där mötte han också Amalia Kristina Eriksson, som bodde i föräldrahemmet i det näraliggande Väse. De gifte sig 1892 och Amalia flyttade då förstås till Pehr i Skål.

I Skål bodde Pehr och Amalia till 1904 och fick de sex första av sina nio barn under denna tid.

När Märta och Ruth föddes hade de lämnat Skål på Östra Herrhagen 26 i Karlstad. Härifrån flyttade 1910 Pehr, Amalia och deras 6 hemmavarande barn ända till Halland, närmare bestämt Värö. Där blev Pehr arrendator på gården Källstorp 5. Att de hamnade just där kan delvis bero på att Hilma vid denna tid bodde i det närbelägna Varberg.

Två år senare flyttade familjen tillbaka till Värmland och bosatte sig i Gräshöjden, Geijersdal, Brattfors i april 1912. Här föddes Kerstin 1914. Ett brev från Hilma till till brodern Emil ger en del konkreta glimtar från denna tid:

Ja Pehrs skola nu snart härifrån; tiden för deras arrende är utlupen den 14 Mars och han har nu fått ett nytt som ligger i Värmland och heter Geijersdal samt äges af Brattfors bolag. 125 tunnland och 8 kr. pr. tnlnd. Corps de logi innehåller 8 rum. Ladugården modernt inredd med automatiska vattenhoar; ved och torf så mycket som behöfs efter utsyning vid tillsägelse. 40 kor för närvarande. Som du kan förstå har det varit Oskar Matsson som hjälpt honom i första rummet. Ägorna ligga rundt kring station som också heter Geijersdal. Måtte han nu få lika bra tur som här så går det nog bra, ty han har varit riktigt arbetsam och har Amalia också fått tagit i duktigt härnere, må du tro. Barnen äro ju stora också och delvis utplanterade och det är en god sak det med. Snälla äro de äfven allesammans. (Brev 7 februari 1912)

Efter nära sju år som arrendator på Geijersdals herrgård fick Pehr ett nytt arrende av Hennickehammars gård och höll på med transport av flyttsaker till denna egendom i mars 1919. Den 6 mars for han genom skogen med sin släde, och på kvällen hittades han liggande vid vägen av ett mjölkbud.

"Han hade tydligen slungats ur åkdonet mot en telegrafstolpe, varvid huvudskålen krossats. Den förolyckade erhöll först vård av stadsläkaren d:r Nordlander varefter han transporterades till härvarande lasarett, där han igår på middagen avlidit utan att hava återfått sansen.

Huru vid olyckshändelsen tillgått, är och förblir nog ej fullt utrett. Sannolikast är att hans häst råkat i sken, varvid Hagwall i den där befintliga skarpa vägkröken slungats ur åkdonet och därvid erhållit sin dödliga skada. Hästen hade emellertid sprungit till Geijersdal med det tomma åkdonet.

Den så sorgligt avlidne var en sympatisk man vid 50-årsåldern och efterlämnar sörjande maka och barn varvid 3 åtnjuta undervisning i härvarande samskola." (Källa: Filipstads Stads och Bergslags Tidning den 8 mars 1919.)

Den 14 mars ägde jordfästningen rum i Filipstads kyrka. Den förrättades av Pehrs bror Emil, kyrkoherde i Skedevi.

Källa: Torbjörn Sjögren och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:25 juni 1868
Död:7 mars 1919
 
Fader:
Johan Petter Hagvall
 
Moder:
Fredrika Wiman
 
Gift med:
Amalia Eriksson
 
Barn:
Esther1893
Vera1894
Ragnhild1895
Greta1897
Eric1902
Henry1904
Märta1905
Gun1909
Kerstin1914
Esther Hagwall

Esther Hagwall

Esther var Pehrs och Amalias första barn och föddes i Skål, Alster. Enligt kyrkoarkiven hade hon lämnat familjen för att flytta till Uppsala. Därifrån flyttade hon nämligen tillbaka till föräldrahemmet i Geijersdal 1917. Hennes faster Dika nämner i ett brev till Emil att Esther kommit in på sjuksköterskeutbildning.

Pehrs Ester skall nu in på Akad. sjukhuset i Uppsala och bildas till sjuksköterska. (Brev 21 september 1914)
1920 flyttade hon från Hennickehammar, dit familjen flyttat efter Pehrs död, till Arvika. Esther var verksam som distriktssköterska. Hon dog 1985 vid 92 års ålder.

Källa: Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:25 maj 1893
Död:11 juli 1985
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
Vera Hagwall

Vera Hagwall

Vera föddes som andra barnet i Skål. Under ungdomsåren arbetade hon bland annat med att hushålla för de blivande bergsingenjörerna på Bergsskolan i Filipstad.

Kanske var det så hon träffade Sven. När Pehr dog 1919 var Vera förlovad och tre år senare gifte hon sig den 5 juni 1922 med ingenjören Sven Robert Fast, född 29 september 1893 i Göteborg.

Det unga paret bosatte sig i Nykroppa några mil söder om Filipstad. Här fick de barnen Sven Gunnar 1922 och Elsa Marianne 1926.

1929 hade de flyttat till Sandviken, där sonen Per Olof (Olle) föddes detta år.

Sven dog 1936 i Sandviken. Vera bodde kvar i Sandviken till sin död 1980.

Källa: Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:6 juli 1894
Död:21 sept 1980
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Sven Fast
 
Barn:
Gunnar1922
Marianne1926
Olle1929
Ragnhild Hagwall

Ragnhild Hagwall

Ragnhild var den tredje dottern till Pehr och Amalia som föddes i Skål. Hon lämnade tidigt hemmet för att flytta till Karlstad, troligen för att utbilda sig till gymnastikdirektör. Enligt kyrkoarkiven flyttade hon från Karlstad tillbaka hem till Geijersdal 1913 - då var hon alltså ännu inte fyllda 18 år! I familjen ansågs hon vara vacker som en prinsessa...

Hon tycks ha bott hemma i många år, men den 4 augusti 1925 gifte hon sig med f d översten i tsarryska armén Vladimir Feodorowich Petroff, född 1895 i Ryssland. Eftersom tsarväldet hade fallit för revolutionen, var överste Petroff förmodligen flykting.

En och en halv månad efter bröllopet var Ragnhild död - i Paris. Vi har ännu inte tillgång till några fakta, men det sägs att Ragnhild hastigt insjuknade i Paris, dit paret kanske begivit sig på bröllopsresa. Ragnhild är begravd i Filipstad.

Källa: Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:15 sept 1895
Död:25 sept 1925
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Vladimir Petroff
 
Greta Hagwall

Greta Hagwall

Greta (Margit Gertrud) föddes i Skål som Pehrs och Amalias fjärde dotter. Från tidiga år vistades Greta ofta i Sigtuna hos sin morbror, rådman Erik A. Eriksson, och hans hustru Victoria f. Olivecrona, som var Röda Kors-sjuksköterska. Dessa två hade båda arbetat på Mariebergs hospital i Kristinehamn. De drev ett sjukhem för nervsjuka i Sankt Lars stora villa och kringliggande hus i Sigtuna. (Esther Hagwall arbetade där en kort period.)

Från 1910 fick Greta undervisning i Sigtuna och Stockholm efter att tidigare bl.a. gått i Karlstads högre elementarläroverk för flickor. 1911 skrev hon sig i Sigtuna i stället för hos föräldrarna i Geijersdal i Brattfors. 1916 gick Greta en terminskurs och en bankkurs vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm och fick avgångsbetyg därifrån. Hela år 1918 arbetade hon på kassaavdelningen vid Folkhushållningskommissonens varuförmedlingsbyrå i Stockholm. Den1 januari 1919 anställdes hon vid Uplands Enskilda banks avdelningskontor i Sigtuna, där hon stannade till december 1930, de sista tio åren som kassör.

I det livliga sällskapslivet i ”Villan” deltog även lärare från stadens skolor. Midsommar 1930 gifte sig Greta i Mariakyrkan med lektor Sven E. Svensson, född i Klövsjö 1896. I Sigtuna föddes de tre barnen, Jan 1931, Kerstin 1933 och Brita 1934 (död 1936 i Sigtuna).

Sven var lektor vid internatet Sigtunaskolan och sedermera vid Karolinska läroverket i Örebro och slutligen Hvitfeldtska läroverket i Göteborg. Greta och Sven flyttade 1960 från Göteborg till Uppsala. Sven dog 1962 och Greta 1969 - hon ligger begravd i Sigtuna.

Tillbaka


Född:25 mars 1897
Död:10 augusti 1969
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Sven Emil Svensson
 
Barn:
Jan1931
Kerstin1933
Brita1934
Eric Hagwalls grav

Eric Hagwall

Det femte barnet Pehr och Amalia fick i Skål var sonen Eric 1902. Han tog realexamen i Filipstad 1919, samtidigt med brodern Henry. På Henrys sida ses de båda på det fotografi som förevigade händelsen.

Fem år senare tog Eric sin ingenjörsexamen vid Bergsskolan i Filipstad 1924. Han sökte sedan sin lycka i USA, där han bland annat var anställd vid Swedish Crucible Steel Co i Detroit 1926-29, det senaste året som superintentent.

Erics faster Hilma hade tydligen hört nyheter om honom och gjorde följande kommentar i ett av sina brev till sin bror Emil.

Har jag talat om att Erik Hagwall i Amerika blivit opererad för var i näsroten och att doktorn tog 1,000 kr. Det var välan bra mycket. (Brev 11 maj 1928)Enligt hörsägen skall Eric ha arbetat som ambulansförare och deltog under andra världskriget som frivillig bomplansförare.

Efter ett dramatiskt liv dog Eric i USA 1973. Bilden ovan visar hans gravplats i USA. Han var döpt till Pehr Eric Folke och på gravstenen anges Pehr som första namn, men enligt andra källor kallades han Eric i Sverige.

Källa: Torbjörn Sjögren och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:28 okt 1902
Död:28 okt 1973
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Eric och Henry Hagwall

Henry Hagwall

Henry var det sista av Pehrs och Amalias barn som föddes i Skål. Liksom brodern Eric tog han realexamen i Filipstad 1919 - ovan ses de båda på det fotografi som förevigade händelsen. Vem som är vem är osäkert, troligen Henry till höger. Precis som brodern blev också Henry ingenjör vid Bergsskolan i Filipstad fastän några år senare - 1928.

1928-29 var han sedan anställd som kemist vid Hallstahammars Bruks AB och därefter ända till sin död som ingenjör vid Bultfabriks AB i samma stad.

Henry gifte sig med Birgit (Bie) Hilda Maria Barr. Hon var född den 15 september 1913 i Stockholm, dotter till överingenjör Hjalmar Barr, död i Hallstahammar, och Hilda Löf. Henry och Birgit fick tre söner: Pehr 1940, Lennart 1942 och Thomas 1946.

Källa: Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:19 juli 1904
Död:24 dec 1952
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Birgit Barr
 
Barn:
Pehr1940
Lennart1942
Thomas1946
Herrhagen i Karlstad

Märta Hagwall

Märta föddes sedan familjen lämnat Skål i Alster och flyttat in till Karlstad där de bodde i Östra Herrhagen 26. Bilden visar hur området såg ut i gamla tider.

Märta gifte sig den 20 juli 1938 med fotografen Bror Salomon Price, född 16 april 1895 i Rättvik, död 25 januari 1953 i Eskilstuna.

Märta och Bror fick sonen Ingvar 1939.

Källa: Magnus Hagwall+Född:25 nov 1905
Död:28 aug 1995
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Bror Price
 
Barn:
Ingvar1939
Född i Värö församling

Gun Hagwall

Ruth Gunhild (Gun) Hagwall föddes när familjen bodde i Värö. Enligt kyrkoarkiven flyttade hon från föräldrarna - som då bodde i Geijersdal - till Filipstad 1917. Hon var alltså bara 8 år gammal, och det finns ingen uppgift om vem som tog hand om henne. Hon flyttade 1920 tillbaka till familjen, som då bodde i Hennickehammar efter Pehrs död.

Gun utbildade sig till småskolelärare i Fellingsbro. Hon gifte sig med folkskolläraren i Fellingsbro Jean Natanael Sjögren, född 19 december 1908 i Ekshärad. De fick tre söner: Torbjörn 1933, Urban 1938 och Ulf Torsten 1946.

Gun bodde kvar i Fellingsbro till sin död den 10 november 2004.

Källa: Magnus Hagwall+Född:20 juli 1909
Död:10 nov 2004
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Jean Sjögren
 
Barn:
Torbjörn1933
Urban1938
Ulf Torsten1946

 

Kerstin Hagwall

Kerstin föddes när familjen bodde i Geijersdal.

Kerstin utbildade sig till sekreterare. Hon gifte sig med Sven Arne Lundman, född 4 april 1908 i Kristinehamn, död 19 mars 1975 i Storfors.

Kerstin och Sven fick fyra barn: Peter 1946, Ann-Christin 1948, Örn 1949 och Lotta 1950.

Källa: Magnus Hagwall+Född:1 mars 1914
Död:
 
Fader:
Pehr Hagvall
 
Moder:
Amalia Eriksson
 
Gift med:
Sven Lundman
 
Barn:
Peter1946
Ann-Christin1948
Örn1949
Lotta1950
Amalia Hagwall

Amalia Eriksson

Amalia föddes i Åsen i Väse. Efter Pehrs död bosatte sig Amalia med sju av sina barn i Nyhyttan-Hennickehammar. Efter ett par år flyttade familjen till Glashagen i Filipstad (1921).

En liten sammanfattning av familjens öden finns i form av en lyckönskningsdikt som Greta skrev till sin mors 60-årsdag:

Till mor 16/9 1929

Åren ha flyktat sex gånger tio
sen du föddes på Åsen år sextionio.
Då var du ett litet knyte så sött
sen dess har båd glädje och sorger dig mött.

Du växte upp så fager en mö
för dig var pojk ville leva och dö.
Det sägs att medan du skötte kurtisen
Elin fick sköta bå' grytan och spisen.

"Att lära sig hushåll, det rakt inte brådskar",
du tänkte, men förrän du ante kom Oskar
och hämta sin Elin till Höije som fruga,
så fick du då visa att du kunde duga.

Att koka och baka, allt gick som en dans
och rappare tös i trakten ej fanns,
främst uti köket och främst uppå balen
som hölls en trappa upp uti salen.

En dag då du plockade smultron vid vägen
titta du plötsligt upp - blev förlägen,
ty där kom en gigg och i den pappa Pehr,
undra på om du genast blev kär.

Sen titt och tätt på Åsen sågs giggen
så morfar han tänkte: "det var mig en pigg en".
Själv tänkte Pehr: Hon är riktigt söter,
om inte jag friar, jag ett stort nöt är.

Så tog han då mod och fria en da',
Amalia rodnade blygt och sa 'ja'.
Sen taltes de vid och jag tror de sa 'Skåhl',
ty Skåhl det blev deras längtans mål.

När de blevo gifta de såg blott varann,
men det, de' blev inte så länge minnsan.
Först anlände Esther, så Vera, Ranka, Greta
och liv i luckan det blev ska ni veta.

Nu rullade åren, det blev bortåt sex,
du trodde att slut var på ungar och käx.
Då kom Eric, sen Henry, så Märtha och Ruth,
sist Kerstin, nu gudskelov tog det slut.

Och Ester är "syster" med pengar på banken.
Hon har hjälpt till när vi andra haft tanken.
Vera är gift sedan flera år tillbaka
och sitter i Sandviken nu som lycklig maka.

Och undertecknad, ja vad gott sägs om en kassör
som hela dan i ända blott andras pengar rör?
Men Eric "rike morbror" säkert blir med tiden
från landet i väster med "missis" i siden.

Henry visst bra i Hallsahammar passar
från olika håll har jag hört att han jazzar
bäst i hela ingenjörernas skara
så flickhjärtan små lär sväva i fara.

Märtha är huslig och barnkär och rar
så det vore väl strunt om ej snart kom en karl.
Och Ruth ska pränta vett uti andras ungar
och lära dem hyfsning och gränser och kungar.

Nu kommer vi till Kerstin, sist uti raden,
en femtonåring, en god och pigg och glad'en.
Hon stora framtidstankar har, mest på gymnastiken
men skulle tankarna slå fel så tar hon tandklinken.

Ja, detta var alla barnen dina
som skulle i dag sagt ord nu så fina.
Med tack lilla mor för allt vad du gjort
men ord räcker inte, ditt verk är så stort.

En önskan vi ha både sist som först:
må lång o rik och ljus bli din levnads höst.
Så fatta vi glasen och höja medsamma
ettt fyrfaldigt leve för vår lilla mamma.

Greta

Amalia blev kvar i Filipstad till sin död 1937.

Källa: Torbjörn Sjögren och Magnus Hagwall+

Tillbaka


Född:16 sep 1869
Död:27 sep 1937
 
Fader:
Erik Eriksson
 
Moder:
Maria Eriksdotter
 
Gift med:
Pehr Hagwall
 
Barn:
Esther1893
Vera1894
Ragnhild1895
Greta1897
Eric1902
Henry1904
Märta1905
Ruth1909
Kerstin1914

Personindex

Pehr Hagvall och hans efterkommande

Klicka på namnet för att komma till en persons egen hemsida!

NamnFöddDöd
Eriksson, Amalia18691937
Hagwall, Eric19021973
Hagwall, Esther18931985
Hagwall, Greta18971969
Hagwall, Gun19092004
Hagwall, Henry19041952
Hagwall, Kerstin1914 
Hagwall, Märta19051995
Hagwall, Pehr18681959
Hagwall, Ragnhild18951925
Hagwall, Vera18941980

Välj släktgren här:

Johan Petter Hagvall
Emilia Fredrika Wiman
John Hagvall
Pehr Hagwall
Emil Hagwall
Carl Hagwall
Arthur Hagwall